reduir el consum de plàstic

6 consells per reduir el consum de plàstic

reduir el consum de plàstic

 

La quantitat de plàstic que rebutgem diàriament és molt gran i l’impacte medio ambiental d’aquest és molt gran. Es calcula que l’impacte negatiu del plàstic que llancem ara afectarà, com a mínim, a tres generacions més. És per aquest motiu que és de vital importància prendre mesures per reduir el consum de plàstic que realitzem cadascun de nosaltres.

6 consells per reduir el consum de plàstic

1. Reutilitza les bosses

La reutilització de bosses és un hàbit que tenim cada vegada més incorporat. El motiu principal és que, des de fa ja algun temps, els supermercats i grans superfícies cobren per les bosses de plàstic. Però, en cas de necessitar bosses, és important que li donem altres usos com, per exemple, guardar els envasos de plàstic per reciclar.

L’ideal, no obstant això, és usar bosses de roba o d’altres materials reciclables, cabassos o el carro de la compra i prescindir de les bosses de plàstic.

2. Evita comprar aigua embotellada

Malgrat que en molts llocs, i molt especialment en les grans ciutats, l’aigua de l’aixeta té molt mal sabor hem d’evitar, en la mesura del possible, beure aigua embotellada en plàstic. Aquestes són un dels principals problemes residuals a nivell mundial perquè no sempre són 100% reciclables.

La solució és beure aigua de l’aixeta; aigua de l’aixeta filtrada o embotellada en materials retornables.

3. Intenta evitar les càpsules de cafè

El residu de plàstic de les càpsules de cafè monodosis és molt alt. És per això que és aconsellable fer servir cafè mòlt i fer-lo amb els sistemes tradicionals.

4. Compra productes a orri

Els beneficis dels productes a orri són molts:

És més barat.
Els productes acostumen a estar menys processats.
Es pot comprar la quantitat exacta necessària.
Si es porten les borses o recipients, no es produeix cap residu.

5. Limita els aliments amb recipient de plàstic

És una tasca difícil perquè gairebé tots els productes que trobem al supermercat contenen plàstic en el seu embalatge: congelats, galetes, productes làctics, etc. El que hem de fer en aquest cas és optar per aquells que contenen menys plàstic i que el que continguin sigui reciclable, ja que alguns no ho són.

6. Redueix els productes d’un sol ús

Vivim en una societat en la qual impera l’usar i llençar. Encenedors, bolígrafs, mocadors, tovallons i un llarg etcètera. Davant això nostra postura ha de ser evitar usar-los sempre que ens sigui possible. Ho podem fer, per exemple, comprant bolígrafs o encenedors recarregables i usant tovallons i mocadors de tela.

A més podem prendre altres mesures com, per exemple, reduir l’ús de fil transparent de plàstic, usar pinces de la roba de fusta i no usar maquinillas d’afaitar d’un sol ús.

Dia Mundial de l'Aigua

Dia Mundial de l’Aigua 2017

Día Mundial del Agua

 

El dia 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua. Aquest any el lema és “Aigües residuals, per què malgastar aigua” i el seu objectiu és reduir i reutilitzar les aigües residuals per reduir la contaminació, eliminar els abocaments tòxics i, en definitiva, millorar la qualitat de l’aigua a tot el planeta.

Quan sorgeix el Dia Mundial de l’Aigua

El 1993, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de març com a Dia Mundial de l’Aigua. D’això fa 24 anys i se segueix celebrant a tot el món.

Els temes que s’han tractat al llarg d’aquests anys han estat diversos. Aquí alguns d’ells:

  • Cuidar dels nostres recursos hídrics és cosa de tots
  • Dona i aigua
  • L’aigua al món: resulta suficient?
  • Aigua neta per a un món sa
  • Aigua per al desenvolupament

Dia Mundial de l’Aigua 2017

Tal com hem vist en la introducció, la temàtica d’aquest any són les aigües residuals i l’aprofitament d’aquestes.

I és així perquè la situació de l’aigua al nostre planeta és realment preocupant. Es calcula que a l’any 2050, aproximadament el 70% de la població del món viurà en ciutats –actualment ho fa el 50%-. La majoria d’aquestes ciutats disposen d’una infraestructura que permete aprofitar les aigües residuals i que tornin a entrar en el circuit com a aigües que es poden aprofitar per a diferents finalitats.

El cost que comporta el tractament de les aigües residuals és equiparable als beneficis que comporta tant per a la salut humana com per al medi ambient i el desenvolupament.

Les previsions indiquen que per a l’any 2030 és que la demanda mundial d’aigua augmenti un 50 per cent. I, tal com hem cementado abans, molta d’aquesta procedirà de les ciutats. D’aquí la importància de dotar a les ciutats d’un tractament d’aigües residuals.

Les aigües residuals es poden usar per a la indústria i, també, per a l’agricultura. I, en el cas de l’agricultura, el fet d’usar aigües residuals tractades contribueix al fet que les aigües amb les quals es rega no estiguin contaminades com actualment succeeix en moltes zones del planeta.

ahorro en el recibo de la luz

Falsos mites sobre l’estalvi en el rebut de la llum

ahorro en el recibo de la luz

Molts pensem que apagar els aparells en stand-by o canviar les bombetes que tenim per unes de LED són dels trucs més efectius per obtenir estalvi en el rebut de la llum. No obstant això, com veurem a continuación, aquestes mesures no sempre són les més efectives.

Si alguna cosa ens preocupa a gran part de la població és el rebut de llum. Aquest trencaclosques que ens arriba a casa mensual o bimensualmente ha augmentat, des de l’any 2013, un 80% segons relatava la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) l’any 2016. Espanya és un dels països de tota Europa on l’electricitat és més cara. Es calcula que la mitjana de la factura a l’Estat espanyol és de 56,3 euros mensuals. Per aquest motiu tots busquem solucions per reduir la factura.

Estalvi en el rebut de la llum. Mites i veritats

Una enquesta realitzada per Selectra, un comparador de tarifes elèctriques i de gas, a les seves xarxes socials va concloure que, per als usuaris participants les mesures més efectives eren.

  • Substitució de les bombetes clàssiques per bombetes LED
  • Apagar les llums
  • No deixar els electrodomèstics en stand-by

Són realment aquestes mesures les més efectives per reduir la factura de la llum?

Bombetes

Referent al canvi de bombetes, el consum d’aquestes no és el que més pes té en la factura. Però, en qualsevol cas, només seria una mesura a tenir en compte si les bombetes que hi ha en aquest moment són bombetes incandescents que no són de baix consum. Les de baix consum les podem anar substituint per bombetes de LED a mesura que es vagin espatllant.

És una mesura, per tant, que malgrat no atacar el problema d’arrel, és recomanable perquè una bombeta LED garanteix un estalvi d’entre el 80% i el 90% en comparació d’una instal·lació convencional.

Apagar les llums

Respecte a la segona mesura, apagar les llums, hem de tenir en compte que, en el cas de la casa ja disposi de bombetes LED o de baix consum l’estalvi no serà molt significatiu.

Stand-by

Referent a no deixar els electrodomèstics en stand-by, de la mateixa manera que succeeix amb el canvi de bombetes, és una mesura recomanable posat que poden consumir el 7% de l’energia total de la llar.

Mesures eficients per a l’estalvi en el rebut de la llum

Les mesures que es consideren realment eficients perquè hi hagi un estalvi en el rebut de la llum, com veurem en articles posteriors, són escollir bé la potència en la contractació del nostre servei de llum i, també, tenint en compte el que s’anomenen tarifes de discriminació horària, la tarifa que més i millor s’adapti als nostres usos i costums.

prevenir la humitat a casa

Consells per prevenir la humitat a casa

prevenir la humedad en casa

La humitat és un dels factors més perjudicials per a les persones que pateixen al·lèrgia i problemes respiratoris. S molt important que mantinguem la nostra casa ventilada i lliure de baf. És per això que et donem una sèrie de consells per prevenir la humitat a casa i aconseguir un millor ambient.

Consells per prevenir la humitat a casa

Hi ha infinitat de consells per prevenir la humitat a casa. Aquí llistarem aquells que ens semblen més rellevants, fàcils d’aplicar, econòmics i efectius.

Ventilar bé la casa

Com ja hem assenyalat en el paràgraf inicial i en articles anteriors, la ventilació de la llar és molt important.

Ventilar fa que l’excés d’humitat que hi ha en una casa surti al carrer i entre un nou aire més sec procedent de l’exterior. És per això que el millor és la ventilació creuada, que és la que es caracteritza per ventilar amb més d’una finestra oberta perquè es formi corrent d’aire i es ventili convenientment.

És recomanable ventilar aproximadament 30 minuts al dia.

Estendre la roba en l’exterior

Hem d’evitar estendre la roba a l’interior de casa perquè a l’estendre a l’interior va deixant anar humitat que, òbviament, es va acumulant.

En cas de no poder estendre la roba fora, es recomana obrir una finestra perquè circuli l’aire i no es concentri la humitat a l’interior de la casa. O també pot ser una opció assecar-la a l’assecadora.

Dutxes curtes

És important fer-nos dutxes el més curtes possibles perquè d’aquesta manera reduïm el vapor d’aigua, que, òbviament, és una font d’humitat. A més a més, contribuïm amb el medi ambient perquè estalviem aigua.

Connectar l’extractor del bany i la cuina

Quan ens dutxem i quan cuinem es produeix vapor d’aigua i encendre l’extractor ens ajudarà al fet que no incrementi el nivell d’humitat. De la mateixa manera, és recomanable que, quan cuinem, tapem les olles i paelles.

Temperatura de la calefacció

Posar la calefacció a temperatures molt altes fa que, en xocar amb el fred exterior mitjançant parets o altres elements externs, es produeixin les condensacions. És aconsellable, per tant, posar la calefacció a una temperatura confort no excessivament alta.

Aire condicionat

A l’estiu el percentatge d’humitat és encara major perquè hi ha més humitat en l’aire calent que en el fred.

Es recomana seleccionar la funció “Dry” perquè aquest fa que s’activi la màquina en manera refrigeració amb el ventilador a baixa velocitat i asseca l’ambient.

Alternativas al coche de propiedad

Alternatives al cotxe de propietat

Alternativas al coche de propiedad

Cada dia hi ha més persones que busquen alternatives al cotxe de propietat perquè suposa una despesa econòmica i mediambiental molt important. Aquí expliquem algunes de les alternatives existents.

És cert que no tothom pot desfer-se del cotxe. Per exemple, les famílies que viuen en un entorn rural en una casa separada del nucli urbà i necessiten el cotxe per anar a treballar o portar als nens a l’escola, és obvi que han de tenir un cotxe i, en ocasions, fins a més d’un. Però en grans ciutats com Barcelona, Madrid o València cada dia són més les persones que han decidit prescindir del cotxe propi o estan en vies de fer-ho perquè existeix una gran xarxa de transport públic, facilitats per desplaçar-se amb bicicleta i, també, la possibilitat d’usar cotxes i motos compartits.

D’aquesta manera, els ciutadans que no necessiten el cotxe per moure’s diàriament, estalvien els diners de la compra del cotxe, el manteniment, el pàrquing i l’assegurança. A més de contribuir positivament a la salut mediambiental de la ciutat.

A continuació citem algunes de les diferents formes de transport compartit existents.

Alternatives al cotxe de propietat

Carsharing

El charsahring o cotxe compartit posa a la disposició dels ciutadans una àmplia disponibilitat de vehicles. El carsharing normalment el realitzen empreses que disposen d’una àmplia flota de vehicles repartits per tota la ciutat –perquè tothom pugui tenir vehicles prop de casa- que l’usuari pot agafar per hores quan ho necessiti. Hi ha molts tipus de modalitats de pagament en funció de les empreses i els plans escollits, però, per regla general, es paga una quota de soci i les hores que es fa servir.

Empreses com Avancar, Bluemove, Respiro i altres que operen a diferents ciutats d’Estat espanyol, s’encarreguen de tot allò relacionat amb el manteniment del vehicle perquè l’usuari o soci només hagi d’encarregar-se de conduir.

També existeixen empreses que realitzen el mateix servei però amb motos. Un exemple és Cooltra.

I dins del carsharing també hi ha empreses que faciliten que un particular li deixi a un altre particular el seu cotxe quan no l’està utilitzant. Aquesta modalitat, duta a terme per empreses com SocialCar, permet que la persona que té vehicle li tregui un major rendiment.

Carpooling

El carpooling consisteix en que una persona que ha de realitzar un desplaçament i té places lliures en el seu vehicle, les posa a la disposició d’altres usuaris que han de realitzar la mateixa ruta o part d’aquesta i, d’aquesta manera, comparteixen les despeses i, òbviament, contaminen menys.

L’empresa de carpooling més coneguda a l’Estat espanyol actualment és BlaBlaCar.

Consells per prevenir la rinitis al·lèrgica

Consells per prevenir la rinitis al·lèrgica

Consejos para prevenir la rinitis alérgica

S’acosta la primavera i moltes persones que pateixen rinitis al·lèrgica ja estan amb els dits creuats perquè el brot no sigui molt fort. Però existeixen consells per prevenir la rinitis al·lèrgica molt més efectius que creuar els dits.

Què és la rinitis al·lèrgica

La rinitis al·lèrgica afecta cada vegada a més població a causa de la contaminació i a altres factors ambientals que es troben, sobretot, en els grans nuclis urbans.

Aquesta afecció consisteix en un conjunt de símptomes que afecten principalment al nas. I es presenta quan la persona que la pateix inhala alguna cosa al que és al·lèrgic com, per exemple, àcars de la pols o pèls d’animals.

La rinitis al·lèrgica es denomina febre del fenc quan la causa és el pol·len procedent de les plantes o d’altres factors que es troben en l’aire.

A més d’afectar al nas, també pot provocar picor d’ulls, esternuts i veu i secreció nasal.

Prevenir la rinitis al·lèrgica

Hi ha moltes maneres de prevenir la rinitis al·lèrgica. Com hem vist amb anterioritat, ventilar bé la casa, és una d’elles. Com també ho és evitar les hores de major concentració de pol·len, que acostumen a ser la primera del matí i l’última de la nit. Durant aquestes hores s’ha d’evitar sortir al carrer i, si fa calor, usar l’aire condicionat en lloc de tenir les finestres obertes. L’aire condicionat és important que estigui degudament revisat per un servei tècnic i tingui els filtres nets.

A més d’aquests factors, també hi ha aliments que ens ajuden a prevenir i reduir els brots de rinitis al·lèrgica. A continuació citem alguns:

Te verd

El te verd té moltes propietats beneficioses per a la salut i, a més, no hem de vigilar el seu consum perquè no conté nivells alts de teína.

Referent a la rinitis al·lèrgica, conté un component que impedeix la producció d’histamina, la qual cosa fa que alleugi la reacció i els símptomes de l’al·lèrgia.

Cúrcuma

La cúrcuma, de la mateixa manera que succeeix amb el te verd, té moltes propietats beneficioses per a la salut. És antiinflamatoria, anticancerígena i antiantoxidant.

Referent a l’al·lèrgia, gràcies a que conté inmoglubina, prevé i disminueix els símptomes.

Mel

Per paradoxal que pugui semblar, es recomana prendre mel perquè aquesta conté petites quantitats de pol·len que ens permeten anar acostumant al nostre organisme gradualment a aquest.

Roigsat recomana la nova caldera ecoTEC pure de Vaillant

Roigsat recomana la nova caldera ecoTEC pure de Vaillant

caldera ecoTEC pure de Vaillant

Roigsat recomana la nova caldera ecoTEC pure de Vaillant perquè és ideal per a aquells usuaris que volen una caldera de condensació bàsica però amb la garantia d’una marca com Vaillant.

Vaillant ha ampliat la seva gamma de calderes de condensació amb les noves calderes murals mixtes ecoTEC pure. Són calderes, disponibles en potències de 23 i 28 kW, que compten amb l’alta qualitat, robustesa i l’exclusiu disseny que caracteritzen a la resta de models de Vaillant.

Avantatges i característiques de la nova caldera ecoTEC pure de Vaillant

Els avantatges de la ecoTEC pure de Vaillant són múltiples.

Màxima qualitat garantida

Desenvolupades a Alemanya, en la seva producció s’ha seguit el mateix procés i proves de qualitat que per a totes les calderes de condensació de la marca Vaillant.

Instal·lació senzilla

La gamma ecoTEC pure té una una nova plantilla d’instal·lació molt senzilla i similar a altres gammes de calderes murals de Vaillant. A més a més, utilitza els mateixos accessoris de regulació i sortida de fums. La instal·lació és molt ràpida i fàcil en els casos en què es substitueix la caldera.

Confort i estalvi

Les calderes ecoTEC pure garanteixen una alta eficiència que permet un estalvi molt important en el consum de gas i, per tant, en la factura energètica. A més, estan preparades per poder funcionar com recolzament en la producció d’ACS amb energia solar.

Nou disseny

Conservant les mateixes dimensions per la de 23 i 28 kW s’ha renovat el disseny mantenint la senya d’identitat de l’elegant disseny Vaillant.

Aquestes calderes tenen un nou display central il·luminat en color blau i amb un panell de comandaments d’ús fàcil i intuïtiu que ha estat desenvolupat col·laborativament entre usuaris i instal·ladors.

CLASSE 6 NOx

Són calderes preparades per al futur.L’any 2019 la ErP obligarà a que les calderes de condensació compleixin uns requisits mínims quant a emissions de NOx. S’exigirà que la classe sigui la 6 (²56mg/kWh). Les calderes ecoTEC pure ja compleixen amb aquesta exigència.

quin aire condicionat comprar

Com decidir quin aire condicionat comprar

 

Normalment ens plantegem la compra dels aparells d’aire condicionat quan comença a fer calor. No obstant això, s’aconsella començar a mirar-ho abans per poder trobar aparells en promoció i, també, per tenir temps de veure quins aparells s’adeqüen millor a les nostres necessitats. És per això que és important tenir elements per decidir quin aire condicionat comprar.

Com triar quin tipus d’aire condicionat comprar

Tipus d’aire condicionat

Com hem vist en articles anteriors, existeixen diferents tipus d’aire condicionat. No obstant això, aquí ens centrarem en l’aire condicionat de paret o split.

Tal com succeeix amb la calefacció, existeixen diferents tipus d’aire condicionat i podem optar per un o un altre en funció de les nostres necessitats. No obstant això, l’aire condicionat de paret o split és molt aconsellable perquè és dels més econòmics i la seva instal·lació no és tan complexa com altres tipologies.

Aquest aire condicionat està format per un aparell exterior, que és el que s’encarrega d’extreure l’aire calent i refredar el que ha d’entrar a la casa. I també d’un aparell intern que ho distribueix.

A l’hora de realitzar la compra hem de tenir en compte que, generalment, cada aparell de paret o split serveix per refredar una estada de la casa. L’habitual és tenir un aparell per a cada habitació que vulguem refredar.

Es recomana, també, que l’aparell sigui Inverter. Els aparells que disposen d’aquesta tecnologia tenen major capacitat per potenciar la capacitat de refrigeració i mantenir-la constant. És a dir, refreden més ràpidament i el seu consum és menor.

Quan realitzar la compra

Com hem apuntat amb anterioritat, és aconsellable no realitzar la compra en mesos d’extrema calor perquè d’aquesta manera tindrem més temps per poder mirar i comparar aparells que s’ajustin a les nostres expectatives i necessitats. A més a més, és més probable que quan la calor encara no hagi arribat, trobem més ofertes.

D’altra banda, és important tenir en compte que quan es produeixen ones de calor, en moltes ocasions els serveis tècnics i d’instal·lació no poden treballar amb la celeritat desitjada perquè els supera la demanda.

Ràtio d’Eficiència Energètica de l’aparell d’aire condicionat

A l’hora de comprar un aparell d’aire condicionat també és important que ens fixem en el Ràtio d’Eficiència Energètica (EER). Aquest ràtio posa en comú la capacitat frigorífica de l’aparell amb el consum d’energia utilitzat per obtenir-ho. Per tant, contra major és el EER, major és el rendiment del nostre aparell d’aire condicionat.