Consells per estalviar en calefacció a l’hivern

ahorro-en-calefaccion

Amb el fred arriben, també, els esglais amb les factures energètiques. La calefacció i l’aigua calenta acostumen a representar més de la meitat de l’import de la factura de subministraments. És per aquest motiu, i, també, per una qüestió d’eficiència energètica i ecologia, que hem de prendre mesures per estalviar en calefacció a l’hivern.

Com estalviar en calefacció i aigua calenta a l’hivern

Il·luminació natural

El sol ens proporciona llum i, també, calor. Es calcula que una estada on toqui el sol de forma directa la temperatura pot pujar entre 1 i 2 graus de mitjana.

Ventilació

Com vèiem en un post anterior, la ventilació de la llar quan s’usen sistemes de calefacció és essencial per evitar intoxicacions. Però, evidentment, aquesta ventilació l’hem de dur a terme tenint en compte una sèrie de premisses per evitar tenir una pèrdua calòrica important.
Es recomana ventilar uns 10 minuts a primera hora del matí obrint finestres i portes. I, en funció del tipus de calefacció, es recomana tornar a ventilar a la tarda.
Tot i que la ventilació natural és imprescindible, també s’ha de tenir en compte que existeixen sistemes de ventilació mecànica que permeten filtrar, renovar l’aire i recuperar la calor.

Aïllament

Saber els punts per on pot entrar l’aire a la casa és molt important perquè per aquests perdem calor. Moltes vegades aquests punts són finestres, portes i, en general, punts de connexió de l’habitatge amb l’exterior. Per evitar aquestes fugues de calor, s’aconsella disposar de bons aïllants com, per exemple, finestres de doble vidre.

Termòstat

Segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) la temperatura de la llar s’ha de mantenir entre 19 i 21 graus. Hem de tenir en compte que amb més graus, més pujarà la nostra factura energètica.
No té cap sentit tenir la calefacció encesa i estar en màniga curta a casa. És preferible abrigar-se una mica i tenir la calefacció a menys graus.

Sistema de calefacció

No hi ha un sistema de calefacció ideal; hem de buscar quin és el que millor s’ajusta a les nostres necessitats. No obstant, hi ha alguns, que tenint en compte el clima i la tipologia de cases mediterrànies, la que més s’adapta aquí és la combinació de calderes de condensació i radiador.

Com ordenar els aliments a la nevera

com-colocar-aliments-nevera
Tot i que l’ordre dels productes que tenim en la nevera pot semblar-nos irrellevant, sí que té molta importància com ordenar els aliments a la nevera perquè cada tipologia d’aliment requereix d’unes característiques de conservació específica.
A la nevera guardem fruites, peix, carns, productes làctics, embotits i una infinitat de productes que hem de vigilar com col·loquem per poder evitar possibles contaminacions. Hi ha professionals que indiquen que, sobretot en època estival, que és quan més perill hi ha que es produeixin aquestes contaminacions a causa de les elevades temperatures, gran quantitat de les malalties transmeses per aliments que arriben als hospitals es podrien evitar col·locant correctament els aliments a la nevera.

Com ordenar els aliments a la nevera?

Gairebé tothom, i sempre en funció de les persones que viuen en la llar i dels hàbits alimenticis d’aquests, tenim una manera estipulada d’ordenar els aliments al frigorífic. Normalment, la finalitat es que càpiga el major número possible de coses. Però aquestes classificacions, a més a més de comportar riscos per a la salut, contribueixen negativament en la conservació dels aliments; és a dir, pot incidir en què ens duri menys temps.
A partir d’aquí, i partint de la premissa que, generalment, a les neveres la zona que més refreda és la d’abaix, apuntem quina és la manera més correcta de col·locar els aliments.
Carns i peixos: són els productes frescos amb una vida més curta. Per això, preferiblement, han de col·locar-se damunt del calaix de la fruita i la verdura de la nevera –que la hi zona en què algunes neveres tenen instal·lades la denominada zona 0-. A més a més, a l’estar a la zona baixa en cap cas cauran els sucs que es puguin desprendre d’aquests sobre altres aliments.
Embotits i làctics: aquest tipus d’aliments no necessiten tant fred com la carn o el peix. A més a més, són els aliments que no deixen anar sucs i per això podem compartir aquesta zona de la nevera amb plats precuinats, pastissos, etc.
Fruites i verdures: la funció dels calaixos on s’han de situar aquests aliments és protegir-los del fred, ja que es poden deteriorar.
La porta de la nevera és la menys freda i a la hi que hem de col·locar aquells aliments que requereixen de menys fred com, por exemple, salses envasades, aigua, etc.

La ventilació de la llar és essencial quan usem sistemes de calefacció

ventilacion-hogar

Hi ha sistemes de calefacció, com els escalfadors, xemeneies o braseros, que generen monòxid de carboni i, si no fem la ventilació de la llar correctament o les habitacions on es troben aquestes fonts de calor, podem córrer greus riscos per a la salut.

Ens trobem davant un cas greu en què s’ha de posar molta atenció i cura perquè, segons diferents estudis, en les èpoques de fred en les quals es requereix de l’encès de sistemes de calefacció els serveis d’emergències mèdiques atenen unes 2000 persones a causa d’intoxicació per monòxid de carboni. D’aquestes, entre 50 i 100 van morir i el 75% en el lloc en el qual es trobava la font de calor.

Ventilació de la llar per evitar riscos

En general és aconsellable, ja sigui hivern o estiu, ventilar la casa cada dia per motius d’higiene i perquè, pel simple fet de respirar, convertim l’oxigen en diòxid de carboni. A l’estiu, a causa de la temperatura, ens resulta més fàcil i plaent, ventilar la casa. A l’hivern, en moltes ocasions, a causa del fred, no ens ve de gust gens però és quan més necessari és fer-ho en el cas de tenir aparells de calefacció encesos.

Moltes vegades, a més a més, tenim por que el fet d’obrir la finestra per ventilar ens provoqui una pèrdua calòrica important. No obstant això, és imprescindible obrir les finestres o portes exteriors un mínim de 10 minuts un parell de vegades al dia perquè es renovi l’aire i surti l’aire que els sistemes de calefacció contaminen.

És de vital importància, també, tenir molta cura amb xemeneies, braseros i escalfadors i evitar situacions com dormir tota la nit amb aquests encesos i tot tancat perquè, tal com hem indicat amb anterioritat, és perillós per a la salut. Es recomana sempre deixar una porta o finestra oberta perquè hi hagi ventilació constant i evitar que, per exemple, el gas s’acumuli en l’aire.

Calderes de condensació, són les més eficients?

Les calderes de condensació són, actualment, una de les millors apostes per escalfar la nostra llar i l’aigua calenta sanitària. A més a més, contribueixen, com veurem a continuació, a l’estalvi mediambiental perquè el seu funcionament es basa en l’aprofitament de la condensació de vapor d’aigua que es dóna en la combustió.

Com funcionen les calderes de condensació

Les altres calderes acostumen a escalfar l’aigua a una temperatura d’un 90º centígrads mentre que les de condensació ho fan una temperatura màxima que oscil·la entre els 60 i 70 graus i evacuen els gasos a una temperatura més baixes que les de condensació, que és als 100ºC.

En altres paraules, funcionen igual que les calderes de baixa temperatura però tenen l’especificitat que tenen la capacitat de reutilitzar els gasos de fuita. Això fa que siguin molt més eficients que altres tipus de caldera existents.

Avantatges de les calderes de condensació

Rendiment

El rendiment de les calderes de condensació supera el 100% respecte a altres tipus de caldera, que tenen valors entre el 70 i el 80%. Això és perquè aprofiten la calor de condensació per escalfar l’aigua de tornada de la caldera. Utilitzen el poder calorífic superior però sense posar en perill la caldera en cap cas. En definitiva, aquests tipus de caldera tenen un rendiment de fins i tot més d’un 30% respecte a les calderes convencionals.

Ecologia

Les calderes de condensació són respectuoses amb el medi ambient perquè els gasos que emeten són molt menys contaminants que els de altres tipologia de calderes perquè les seves emissions de CO2 són més baixes que les d’altres calderes que usen altres tipus de combustible.

És per això que a Espanya hi ha diferents subvencions per incentivar que les llars optin per aquest tipus de calderes, que estan considerades les calderes més eficients del mercat.

Estalvi

Un altre dels avantatges de les calderes de condensació és que tenen la capacitat de regular la temperatura tenint en compte la demanda energètica d’una llar. Aquesta característica pot arribar a produir estalvis superiors al 25% si ho comparem amb altres calderes tradicionals.

Termòstat digital wifi: controla la temperatura de casa teva des del mòbil

termostato-digital-wifi
Fins fa no tant, el fet de poder controlar la calefacció de la nostra casa a través del telèfon mòbil ens semblava propi d’una pel·lícula de ciència ficció. No obstant això, avui ja és una realitat gràcies al termòstat digital wifi. Gràcies a aquest aparell, que s’integra a la caldera, i a una aplicació per a dispositius mòbils, es pot controlar la calefacció des de qualsevol lloc.
Evidentment aquest sistema ens permet un estalvi d’energia considerable perquè al poder programar la calefacció via telèfon mòbil s’eviten hàbits que contribueixen negativament sobre aquest com, per exemple, deixar la calefacció engegada, un costum més comú del que ens pensem segons un estudi realitzat per Tyco Integrated Fire & Security, o posar-la a una temperatura molt elevada quan s’arriba a casa. Amb el termòstat digital podem encendre la calefacció una estona abans d’arribar a casa a una temperatura constant que ens permeti mantenir-la calenta.

Avantatges d’usar el termòstat digital wifi

Estalvi energètic

Com hem deixat intuir en l’anterior paràgraf, una dels avantatges més importants i destacables del termòstat digital wifi és que, gràcies a que ens permet regular la temperatura remotament, des de qualsevol lloc en el qual tinguem connexió a internet amb el nostre mòbil a través d’una aplicació que tenim instal·lada, evitem el malbaratament energètic.
La tecnologia està de la nostra part i ens permet, a més de programar la calefacció, conèixer les mitjanes del consum històric de la llar per poder prendre decisions a partir d’aquest.
És evident que aquest estalvi energètic va indissolublement associat a una baixada a la nostra factura.

Fàcil instal:lació

Existeixen diferents models de termòstat digital wifi i la instal·lació d’un difereix de la d’uns altres, però podem afirmar que és senzilla i ens la pot realitzar qualsevol tècnic especialista en un període curt de temps i sense crear cap tipus de desperfecte.

Facilitat d’ús

Tal com hem indicat a l’anterior apartat, existeixen diferents models de termòstat digital wifi, però, en general, les aplicacions que existeixen per controlar la calefacció des del mòbil són molt intuïtives i ens permeten, molt fàcilment, personalitzar i programar el nostre consum.

Consells per reduir el soroll a la llar

Reduir el soroll a casa és una necessitat per a moltes persones, molt especialment per a aquelles que viuen en grans ciutats i es veuen afligides pel que s’ha batejat com a contaminació acústica.
Hem de tenir en compte, a més a més, que, en moltes ocasions, estar exposats a sorolls de forma constant comporta un risc per a la nostra salut ja que aquest pot incidir directament en el nostre descans o en la nostra capacitat auditiva.
No obstant això, existeixen solucions per acabar amb els locals sorollosos, els veïns escandalosos, els avions i una infinitat de sorolls que massa sovint formen part de la nostra quotidianitat.

Solucions per reduir el soroll a la llar

Finestres

Un dels punts pel qual més soroll entra en una casa acostumen a ser les finestres perquè són la connexió de la casa amb els sorolls provinents de l’exterior. Per poder evitar que els sorolls dels cotxes que passen pel carrer o dels clients d’un bar proper que es queden a parlar a la porta ens molestin és indispensable escollir un vidre del grossor adequat o laminatge i, sobretot, un perfil que garanteixi l’aïllament acústic.

Aïllaments

Per convertir casa teva en l’espai de relax per gaudir de la tranquil·litat que hauria de ser és imprescindible comptar amb materials aïllants.
Per saber quins materials hem d’usar hem de, primerament, avaluar la nostra casa i saber fins a quin punt és sorollosa i d’on procedeixen els sorolls. En un edifici antic, per exemple, és més habitual que si una empresa dedicada a l’aïllament acústic ens fa una revisió trobi que es cola soroll per forats de la construcció (endolls, interruptors, ventilació, etc.)
En funció del tipus d’edifici i del diagnòstic, una solució bastant habitual són els sostres i sòls flotants. Aquests consisteixen a posar un fals sostre o sòl damunt de l’original per esmorteir els sorolls. Poden estar fabricats de diferents materials, però, darrerament, estan molt en voga els de llana de roca perquè són un bon aïllant tèrmic que, conseqüentment, contribueix a l’estalvi d’energia.

Serveix la bomba de calor per estalviar energia?

bomba-calor

La bomba de calor es presenta com una molt bona alternativa per climatizar una casa perquè amb un sol aparell queda coberta la refrigeració, la calefacció i, també, l’escalfament de l’aigua sanitària. La bomba de calor combina un alt rendiment energètic amb un consum energètic baix; és a dir, permet estalviar energia.
Aquesta alternativa a altres tipus de climatització té molt èxit en països com, por exemple, Alemanya, però a Espanya, de moment, no acaben de tenir èxit malgrat que, tenint en compte el clima d’aquí, encaixen perfectament perquè tenen calefacció i aire condicionat. La bomba de calor és ideal per a climes mediterranis com el nostre.

Estalvi d’energia amb la bomba de calor

S’ha de tenir en compte que la bomba de calor té la capacitat de transportar més calor que l’energia elèctrica consumida. És a dir, per cada quilowatt elèctric que necessita per poder funcionar, tres quartes parts de l’energia que utilitzen provenen d’energia renovable. És un sistema molt eficient que compensa que el preu de l’electricitat que consumeixi sigui més car que altres fonts com, per exemple, el gas natural.
En alguns casos en els quals es necessita més potencia per diferents motius, s’usa la combinació de sistemes, també coneguts com a sistemes híbrids, la qual cosa augmenta l’eficiència energètica del sistema de climatització.
Hem de tenir en compte, a més a més, que si el que pretenem és estalviar energia amb la bomba de calor hem de tenir en compte una serie de consells. En primer lloc, hem d’evitar encendre i apagar l’aparell contínuament ja que d’aquesta manera la màquina ha de fer un gran esforç i no es produeix estalvi energètic. L’aconsellable, en cas de no ser a casa, es deixar la bomba programada o mantenir la casa calenta constantment per evitar un sobreesforç de la màquina i el consegüent balafiament energètic.

Xemeneies de bioetanol: avantatges i desavantatges

chimenea-bioetanol

En els últims anys les xemeneies de bioetanol o bioalcohol, també conegudes com bioximeneies, s’han convertit en una excel·lent opció per aquells que tenen la finalitat d’escalfar la casa i decorar alhora. A més, també han anat guanyant-se el seu espai en moltes llars perquè no contaminen ni el sòl ni l’aire.

Aquest tipus de xemeneies neixen dels focs decoratius. Els usuaris d’aquests van anar demandant que, a més de decorar, emetessin calor i els fabricants van treballar per implementar aquesta millora. A partir d’aquest moment, la seva demanda ha anat augmentant any rere any.

Però, quins són els avantatges i desavantatges de les xemeneies de bioetanol?

Avantatges de les xemeneies de bioetanol

Decoració

Existeixen diferents tipus de xemeneies de bioetanol -de paret, de sòl, de columna, de taula i d’exterior- i això dóna molt joc en el que a decoració es refereix.
A més, al no necessitar ni sortida ni extractor de fum podem escollir el model que més ens agradi i s’adapti a les nostres necessitats perquè la podem instal·lar allà on vulguem i gaudir de la sensació de llar i relax en qualsevol lloc de la nostra casa o pis.

Ecologia

Tot i que hi ha qui planteja que la desforestació pot ser un desavantatge, el bioetanol és un combustible renovable.

El bioetanol és etanol fabricat a partir de grans quantitats de vegetals (biomassa) que possibiliten la fermentació dels sucres que fan aquest tipus d’alcohol.

Exterior

Les xemeneies o cremadors de bioetanol, a diferència d’altres estufes, s’escalfen i es refreden amb la mateixa rapidesa. Aquesta característica, a més de la seva facilitat de transport i instal·lació, les fa apta per a exteriors.

Mínim manteniment

L’únic manteniment que requereix una xemeneia de bioetanol, a diferència d’unes altres, és emplenar el dipòsit amb bioalcohol quan aquest s’acaba.

Alt poder calorífic

Poden escalfar superfícies relativament àmplies en un període de temps breu. Per exemple, una sala de 30 metres quadrats en uns 40 minuts.

Fàcil instal·lació i transport

Al no precisar de sortida ni extractor de fum, com s’ha apuntat anteriorment, no requereix de cap tipus d’instal·lació complexa i el seu transport és molt fàcil.

Desavantatges de les xemeneies de bioetanol

Preu

El bioetanol és més car que el petroli

Olor

Malgrat no produir ni fums ni cendra, genera una olor intensa. No obstant això, existeixen perfums que es poden tirar en unes gotes en el bioetanol i, amb la combustió, l’olor s’estén per tota l’habitació.

Ineficiència

Amb aquest tipus de xemeneies podem escalfar només un ambient; és molt difícil poder escalfar tota una casa. Pot, per tant, ser una font de calor addicional.