Manteniment i reparació de la caldera en un pis de lloguer

/
L'article 21 de la Llei d'Arrendaments Urbans estableix que…