consells_calderes

UTILITZAR L’ENERGIA DE MANERA INTEL·LIGENT ÉS GARANTIA D’ESTALVI, ESPECIALMENT DURANT ELS MESOS DE FRED. RETALLAR LA FACTURA DEL GAS PASSA PER APROFITAR BÉ LA CALOR.

icono_flama Tancaments aïllants.

Per evitar que la calor s’escapi cal començar per disposar d’unes bones finestres (tancaments aïllants), i pels aïllaments murals, igual que els radiadors que han de tenir una grandària adequada a les habitacions.
El seu millor emplaçament, sota les finestres. Perquè rendeixin al màxim, convé purgar els radiadors de manera freqüent, per evitar que a l’aire s’acumuli i dificulti la sortida de la calor.

icono_flama Consum eficient.

Una caldera moderna i en bon estat és una gran ajuda, igual que un termòstat o un programador que permeti modular la temperatura, de forma automatitzada, al llarg del dia. Baixar o apagar la calefacció quan s’està fora de casa, o a la nit, redueix dràsticament el consum. Es tracta de generar la calor justa i no perdre-ho, ventilant solament els minuts necessaris i cobrint les vies de fuita. No oblidar la calor natural, pujant les persianes i descorrent les cortines quan surti el sol.

icono_flama Temperatura adequada.

La temperatura adequada no ha de superar els 20-21 graus, suficient per mantenir el confort en l’habitatge. Durant la nit, i en els dormitoris, la temperatura adequada oscil·la entre els 15 i els 17 graus. L’excés de calor no solament és perjudicial per a la factura energètica, sinó també per a la nostra salut, ja que pot provocar maldecaps o sequedat de les vies respiratòries, entre altres molèsties.

icono_flama Us correcte dels aparells.

Usar de manera adequada els electrodomèstics, i això inclou la caldera. Així, cada grau que pugem la temperatura també es dispara el consum, fins a un 7%. El manteniment de la caldera és fonamental per garantir el seu correcte funcionament. Una caldera que funciona malament, ineludiblement, gastarà més. Un bon motiu per mantenir en bon estat la caldera és que pot traduir-se en un estalvi anual de fins al 15%. D’igual manera, els radiadors han d’estar perfectament nets, evitant cobrir-los parcialment o totalment amb mobles o altres objectes decoratius.