1
2
3
1

S’extreu l’energia existent en l’aire exterior.

2

La bomba de calor extreu l’energia existent i la cedeix a l’aigua que s’aporta al sistema de calefacció.

3

L’aire utilitzat per la bomba surt expulsat a l’exterior.

Què és?

La energia aerotèrmica es aquella que utilitza l’energia present en l’aire per proporcionar-nos calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

Com funciona?

En els sistemes d’aerotermia, les bombes de calor són del tipus aire-aigua. S’extreu l’energia existent en l’aire exterior, i la cedeix a l’aigua que s’aporta al sistema de calefacció i aigua calenta sanitària. Aquestes bombes, estan dissenyades i construïdes per obtenir el màxim rendiment en condicions climàtiques severes, tant a l’hivern, com a l’estiu.

Quins són els avantatges?

  1. Mantenimient inferior que d’altres sistemes tradicionals.
  2. Senzilla instal·lació, tant per espai com per simplicitat de montatge.
  3. No requereix xemeneia al no necessitar cap conducte d’evacuació.
  4. Seguretat per a la família ja que no disposa de cap dipòsit d’emmagatzematge.
  5. No dependència de combustibles fòssils.
  6. Rendiments superiors al 100%.
  7. Generador de calor reversible (3×1) per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració.
  8. Perfecta adaptació a la potència requerida per la instal·lació.

Demanar informació

Nom (*)

Cognoms (*)

Població (*)

Provincia (*)

Telèfon (*)

Email (*)

Missatge