1
2
3
4
1

Biomassa Natural

Produida a la natura sense intervenció humana.

Biomassa Seca

Subproductes sòlids no utilitzats en activitats agrícoles.

2

Biomassa Residual Humida

Abocaments biodegradables (aigues residuals, urbanes i industrials).

3

Residus Urbans

4

Residus Ramaders

Què és?

Biomassa s’entén com aquella materia orgànica originada en un procès biològic reutilitzable després com a font d’energia.

Com funciona?

Normalment aquest recursos s’agrupen de forma general en agrícoles i forestals, encara que tambè es poden extreure de les aigües residuals, biocarburants o del mateix fang que generen les depuradores o els residus derivats de la industria.

La valoració de la biomassa pot fer-se a través de quatre processos bàsics mitjançant els quals pot transformar-se en calor i electricitat: combustió, digestió anaeròbia, gasificació i pirolisis.

Quins són els avantatges?

  1. És un combustible renovable que es pot generer segons demanda del client,
  2. Es una energia neta, moderna, i segura rèrmica i/o elèctrica, capaç de produïr energia tèrmica i/o electricitat
  3. Disminueix les emissions que contribueixen a crear efecte hivernacle. Durant la seva combustió genera quantitats insignificants de contaminants sulfurats o nitrogenats, disminuint les emissions que contribueixen a crear l’efecte hivernacle.
  4. Evita la dependència energètica amb l’exterior, en concret de combustibles fòssils.
  5. És una forma de reciclatge i disminució de residus.
  6. Ajuda a evitar incendis forestals, la neteja de les muntanyes millora amb les necessitats de biomassa.
  7. preus competitius i més estables que els de qualsevol combustible fòssil.
  8. Fomenta la creació de teixit empresarial en sectors com l’agrícola, forestal o el de l’energia a partir de biomassa.

Demanar informació

Nom (*)

Cognoms (*)

Població (*)

Provincia (*)

Telèfon (*)

Email (*)

Missatge