Entrades

Precaucions a tenir en compte amb el gas a casa

El gas a casa és una font d’energia que proporciona calefacció, aigua calenta i permet cuinar. És un servei bàsic que millora la qualitat de vida de les persones. No obstant això, si no s’utilitza adequadament i sota uns controls, podria arribar a ser perillós per a totes les persones properes. Per això, cal prendre una sèrie de precaucions per garantir el bon funcionament. Els riscos del gas a casa per a les persones són:

 1. És una substància inflamable
 2. La seva inhalació és tòxica per a l’organisme

Consells de manteniment

 1. Realitzar un contracte de manteniment de la caldera amb el servei tècnic o amb un instal·lador autoritzat. La normativa vigent obliga a una revisió cada dos anys.
 2. Important cuidar els aparells i instal·lacions de gas, així com mantenir sempre una neteja regular. Els conductes no han d’utilitzar-se per penjar cordes, roba o altres utensilis.
 3. Cridar al servei tècnic de l’aparell si es té la intenció de modificar els conductes de sortida a l’exterior. Si entre les obres es pretén envidrar una terrassa o l’estenedor, deixar obertes a l’exterior les reixetes de ventilació.
 4. Si es detecten anomalies de funcionament, el primer a fer és avisar al servei tècnic del fabricant o a una empresa instal·ladora autoritzada.
 5. És recomanable tancar la clau general de pas del gas en cas d’absències perllongades del domicili com, per exemple, en vacances.

Ús del gas en la cuina

 1. Comprovar sempre l’estat de la flama. Ha de ser una flama estable, silenciosa i de color blau. En cas que no compleixi aquestes tres descripcions, és símptoma d’algun problema. A més, si el fum de la flama taca la base de les casseroles també pot ser símptoma d’una mala combustió.
 2. A l’hora de cuinar, tenir molta cura amb el vessament de líquids i els corrents d’aire. Pensa que la flama es pot apagar deixant el cremador obert i acumulant gas en la cuina, la qual cosa és perjudicial per a l’organisme.
 3. Mantenir els cremadors de la cuina de gas sempre nets utilitzant productes no abrasius perquè pots perjudicar el metall del cremador. Si s’acumulen residus al seu voltant també pot ser un factor que impedeixi una bona combustió.

Si fa olor de gas a casa

 1. La primera cosa que has de fer és no encendre cap aparell elèctric, encendre o apagar els interruptors de la llum, fumar o trucar per telèfon. L’espurna elèctrica que es desprèn d’aquests aparells podria provocar una explosió dins del recinte on es percep l’olor.
 2. Obrir portes i finestres per ventilar l’habitació.
 3. Segon pas important és tancar els comandaments de l’aparell i la clau general de pas de gas. Han de quedar perpendiculars amb la canonada.
 4. Cridar al servei d’atenció d’urgències.
 5. Fins que un professional no hagi reparat la instal·lació, mai obrir la clau de pas general de gas.
sistemes de calefacció

Sistemes de calefacció que existeixen al mercat

Si la teva intenció és construir una casa nova, remodelar el teu pis o modernitzar la calefacció, et volem mostrar tots els sistemes de calefacció que existeixen al mercat. T’ajudarà a avaluar, comparar i decidir quin és el millor sistema de calefacció per a la teva llar.

A continuació, veurem avantatges i desavantatges de diversos sistemes de calefacció: elèctrics, a gas, calderes, d’oli, solars, etc.

Varietat de sistemes de calefacció per a la llar

Calefacció a gas

Igual que l’electricitat, el gas és un recurs molt eficient per escalfar els espais de la llar. De fet, per diversos motius és el mitjà de calefacció més utilitzat en la majoria de les llars:

 1. El motiu més destacat és el factor econòmic.
 2. Un altre motiu del seu ús estès en les llars és que rendeix molt més que l’electricitat. A més, aporta una calor homogènia i constant en totes les estades.

Calefacció elèctrica

Els sistemes elèctrics per escalfar les cases compten amb avantatges considerables pel que fa a altres sistemes com, per exemple, el gas:

 1. Ofereixen una solució immediata a les necessitats d’una casa, sempre que estigui connectada a una xarxa d’energia.
 2. No produeix olor, ni allibera residus a l’ambient.
 3. És un sistema segur sempre que es trobi amb tota la instal·lació elèctrica en condicions.

Radiadors d’oli

Els radiadors posseeixen resistències d’acer que s’encarreguen de portar la calor a l’oli distribuït per tot el radiador. Els avantatges que ofereixen aquests radiadors són:

 1. La calor que desprenen és molt homogènia i duradora.
 2. Poden estar enceses molt temps sense riscos de reescalfament.

El major inconvenient és l’alt consum d’energia que demanden.

Calderes

Normalment les calderes són sistemes centralitzats que distribueixen la calor a totes les parts de la casa per mitjà de canonades. Encara que la seva instal·lació requereix certa infraestructura, complexitat i gran inversió, és un dels sistemes més econòmics i eficaços. Es poden trobar calderes elèctriques, a gas o a llenya.

Panells solars

Els panells solars requereixen una inversió inicial considerable. A més, com més energia necessiti una llar, major quantitat de panells es necessitaran. Aquest sistema de calefacció promou un gran estalvi en el consum i en la despesa econòmica. A més, contribueixes de forma positiva en la preservació del medi ambient en tractar-se d’energies netes renovables.

Obtenció de la calor per la fusta

La fusta és un dels mitjans de calefacció més antics. Generalment, aquests sistemes s’utilitzen en cases on no arriben els serveis de llum o gas. Les estufes a llenya modernes compten amb termòstats i dispositius per regular l’ús d’aquest combustible.

revisió de la caldera

La revisió de la caldera costa 100 euros de mitjana

revisió de la caldera

 

Sembla que el fred es va acostant i és convenient que anem pensant a fer la revisió de la caldera per no tenir sorpreses desagradables de darrera hora. Però cada quant hem de fer la revisió de la caldera i quin preu ha de tenir?

Segons un estudi de l’OCU, basat en l’anàlisi comparativa de diferents serveis de revisió i manteniment oferts tant per fabricants i instal·ladors de calderes com per empreses comercializadores de gas, aquest va constatar que la diferència de preu entre les diferents empreses és important; sobretot en funció dels serveis afegits que s’ofereixen.

Cada quant s’ha de fer la revisió obligatòria de la caldera de gas?

Des de fa ja uns anys el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis estableix que la revisió obligatòria de la caldera de gas no és necessari fer-la cada any; és obligatori fer-la cada dos anys.

Aquesta revisió no ha de ser realitzada per la companyia comercialitzadora de gas que tenim contractada. Es pot optar, també, per fabricants de calderes o per qualsevol servei tècnic independent que estigui convenientment autoritzat per dur a terme aquest tipus de revisió. I és l’usuari, excepte que tingui un contracte de manteniment, qui ha d’estar pendent i encarregar-se que es realitzi el manteniment.

En cas de no disposar de caldera, però sí d’escalfador de gas, la revisió és obligatòria cada 5 anys. No obstant això, en aquest punt hem de destacar que, tot i que la llei estipuli un període més llarg, és aconsellable realitzar una revisió anual per evitar possibles danys i tenir un millor rendiment.

Cal destacar en aquest punt, també, que, com hem vist en articles anteriors, no és el mateix la revisió anual que la inspecció. Aquesta última ha de ser realitzada per una empresa distribuïdora de gas cada 5 anys, excepte comptades excepcions.

Preu de la revisió de la revisió obligatòria de la caldera

En el citat estudi de l’OCU es constata que el preu d’una revisió pot costar a partir de 45 euros. Però el cost mitjà d’una revisió se situa entorn dels 100 euros. A més, existeixen packs anuals, també oferts per Roigsat, tenen un preu mitjà de 130 euros.

Aquests contractes de manteniment ofereixen al client un servei de reparacions amb mà d’obra gratis, però, en funció de la companyia, hi ha moltes diferències: preferència en l’atenció de l’avaria; recanvis gratis en les reparacions; inspecció quinquennal de la instal·lació de gas; etc. Evidentment aquests serveis addicionals fan que el preu vaig variar.

Descobreix aquí els diferents packs de manteniment que t’ofereix Roigsat.

caldera de gas, escalfador d'aigua i termo elèctric

Quina és la diferència entre caldera de gas, escalfador d’aigua i termo elèctric

caldera de gas, escalfador d'aigua i termo elèctric

A priori, la diferència entre caldera de gas, escalfador d’aigua i termo elèctric sembla molt evident. No obstant això, cadascun d’ells ofereix unes característiques específiques que poden fer que s’adaptin o no a les nostres necessitats.

Caldera de gas

La caldera de gas ens serveix tant per tenir aigua calenta sanitària com per enviar aigua calenta als radiadors de la calefacció. Hi ha algunes calderes que no serveixen per escalfar l’aigua, però són poques.

Tot i haver existit altres tipus de caldera, com les atmosfèriques, que actualment no es fan servir perquè, en agafar l’oxigen de l’interior de la casa, suposen un risc per a la salut, les que predominen avui dia són la caldera de gas estanca, la caldera de gas estanca Sota Nox i la caldera de gas estanca de condensació.

Les calderes de gas estanques són caixes blanques ancorades a la paret amb unes mesures que ronden els 80 centímetres d’alçada, per 40 cm d’alt i 30 centímetres de profunditat. Es diuen calderes estanques perquè, a diferència de les atmosfèriques, la càmera on es realitza la combustió està segellada de forma estanca. Les xemeneies d’aquestes calderes agafen l’oxigen de l’exterior i, una vegada realitzada la combustió a la càmera estanca, expulsen el monòxid de carboni a l’exterior. Necessiten, per tant, un tub bidireccional.

Les calderes de gas estanques de baix Nox són calderes amb baixes emissions de monòxid de carboni. El preu és més elevat que el de les estanques simples però els últims anys han tingut èxit gràcies a la cada vegada major consciència mediambiental.

I, finalment tenim les calderes de gas estanques per condensació. Aquestes són, en l’actualitat, les més eficients del mercat perquè, gràcies a que aprofiten l’energia de la calor latent dels gasos cremats en la combustió, aconsegueixen un rendiment major al 100% i això es veu reflectit en la factura energètica amb un estalvi de fins al 30%.

Escalfador d’aigua

L’escalfador d’aigua és estèticament similar a la caldera de gas, encara que més petit, i també requereix de xemeneia.

La seva funció, com ja hem indicat, és escalfar aigua calenta sanitària. El seu funcionament és molt senzill: s’engega quan encenem qualsevol aixeta de l’habitatge. En aquest moment un cremador escalfa l’aigua i l’envia a l’aixeta que hem obert. Aquest procés no és immediat; es triga uns segons a adquirir la temperatura desitjada.

Termo elèctric

La funció del termo elèctric també és escalfar aigua calenta sanitària i, al contrari que la caldera i l’escalfador de gas, no disposa de xemeneia.

El funcionament d’aquest aparell, que acostuma a ser de forma cilíndrica, també és molt senzill. Té una resistència que, quan està ple el tanc, s’encarrega d’escalfar l’aigua i mantenir-la a la temperatura desitjada.

En el cas del termo elèctric l’aigua arriba més ràpid a l’aixeta a la temperatura desitjada. Però, per contra, si es buida el termo hem d’esperar a que es torni a escalfar. És a dir, no té capacitat per emetre aigua calenta constantment.

Manteniment i reparació de la caldera en un pis de lloguer

L’article 21 de la Llei d’Arrendaments Urbans estableix que l’arrendatari ha de ser el que s’encarregui de totes les reparacions necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat. És en aquest sentit, que, a priori i sense considerar contractes amb clàusules especials, l’arrendatari és qui ha de pagar el manteniment i la reparació de la caldera en un pis de lloguer.

No obstant això, com veurem a continuació, en cas que l’avaria de la caldera sigui petita o que s’hagi signat un contracte en el qual s’estableix que l’inquilí es va a fer càrrec de totes les despeses, ja que és possible que es donin tants contractes com a relacions entre inquilins i arrendataris hi ha, correrà a càrrec de l’inquilí.

A continuació, detallem, a partir d’un estudi realitzat per Reparalia, quins són les obligacions que ha d’assumir el propietari i quins l’arrendatari segons la Llei d’Arrendaments Urbans.

Responsabilitats del propietari

Quan ens referim al fet que el propietari ha de fer-se càrrec, entenem, sempre, que no existeix, en cap cas, un mal ús per part de la persona tomadora del contracto

 • Manteniment i reparació d’avaries de la instal·lació elèctrica, canonades i calefacció. I, també de sòls, sostres, parets i xemeneies
 • Reparació i substitució del termo i d’avaries en electrodomèstics, excepte si es tracta d’avaries menors. Normalment es consideren avaries menors aquelles que tenen un cost menor a 150 euros
 • Renovació o substitució de components d’instal·lacions d’aigua
 • Plagues derivades del mal funcionament d’alguna instal·lació de la casa

Costos que ha d’assumir l’inquilí

Com s’ha indicat a l’apartat anterior, l’inquilí sempre haurà de fer-se càrrec de qualsevol desperfecte causat pel mal ús de qualsevol electrodomèstic, instal·lació o objecte que hi hagi a la casa. Per exemple, si el pis està moblat i trenca el cristall d’una taula haurà de córrer amb la despesa. És en aquest sentit que existeixen assegurances per a inquilins la funció dels quals és fer front a aquestes despeses.

A més d’això, és responsabilitat de l’inquilí:

– Les factures d’aigua generades per una fugida posat que l’inquilí paga tot allò mesurable amb comptadors individuals
– Canvis de bombetes, eliminació de forats fets en la paret per penjar quadres i tot el que s’ha apuntat en l’anterior apartat com a despeses de cost menor.
– Danys en la instal·lació elèctrica a causa de sobrecàrregues per haver connectat massa elèctrics a la xarxa.