Entrades

autoconsum

L’energia solar com a font principal per l’autoconsum

autoconsum

L’energia solar sembla tenir un futur més que prometedor en l’autoconsum. Existeixen dues formes d’aprofitar l’energia que ens arriba del sol en forma de radiació.

 1. Captadors tèrmics: mitjançant captadors tèrmics, s’aprofita aquesta energia per escalfar aigua per al nostre ús diari.
 2. Panells solars fotovoltaics: si el que volem és transformar directament la radiació solar en energia elèctrica, es pot fer mitjançant panells solars fotovoltaics.

Beneficis d’usar l’energia solar per l’autoconsum

L’energia solar l’obtenim directament de la llum del sol. De totes les energies netes disponibles (eòlica, hidràulica o solar), és una de les més senzilles d’utilitzar en les llars. La instal·lació dels panells solars és una tasca fàcil i ràpida de dur a terme. A continuació et mostrem quins avantatges ofereix l’energia solar per l’autoconsum en la llar.

1. La durada dels panells solars és llarga

Els panells solars són instal·lacions duradores. De mitjana, tenen una vida útil entorn els 25 anys, però amb un bon manteniment rutinari poden tenir una vida més llarga. Gràcies a aquesta característica, el cost de la instal·lació no constitueix cap problema, atès que s’amortitzarà amb escreix.

2. Resulta una energia neta i silenciosa

Dues característiques importants de les instal·lacions fotovoltaiques són: que produeix energia completament neta i és una instal·lació silenciosa. Això permet que els panells i els equips es puguin instal·lar en centres residencials sense que això provoqui problemes acústics als residents.

3. Té un cost de manteniment mínim

Un altre dels beneficis que presenta l’ús de l’energia fotovoltaica en les llars és que, a més d’amortitzar la instal·lació amb la seva durabilitat, els seus costos de manteniment són baixos. Generalment, n’hi ha prou amb dur a terme les revisions periòdiques.

4. Amb la seva instal·lació, augmenta el valor de la propietat

D’altra banda, un habitatge que compti amb una instal·lació d’energia fotovoltaica automàticament augmenta el seu valor. Aquest element repercuteix de manera directa en la valoració de les taxacions dels habitatges. Per això, sempre serà un aspecte a tenir en compte a l’hora de vendre un immoble.

5. És una font contínua d’estalvi

Finalment, una de les característiques principals per les quals les persones trien aquest tipus d’energia és l’estalvi. La seva instal·lació suposa un estalvi considerable en la factura al final de mes. En comptar amb el nostre sistema de producció energètica propi, la despesa és menor i l’estalvi proporcional a la despesa d’energia que haguem consumit cada mes.

La implantació de sistemes d’energia solar en la llar, permetrà a les famílies grans beneficis. A més, utilitzant aquest tipus d’energia renovable, estem col·laborant en la preservació del medi ambient.

edificis sostenibles

Edificis sostenibles. Què són i quines característiques ha de tenir?

edificios sostenibles

Els edificis sostenibles són aquells construïts tenint en compte el medi ambient, l’eficiència dels materials i  l’estructura de la construcció, l’urbanisme, els processos d’edificació i l’impacte que tenen en la societat i en la naturalesa.

Els edificis sostenibles cada vegada són més necessaris perquè els edificis que no compleixen aquests requisits són una font molt important de contaminació.  Segons dades de la Unió Europea, el 40% del consum d’energia prové dels edificis.

Quins requisits han de tenir els edificis sostenibles?

Tot edifici sostenible ha de tenir tres principis fonamentals: el social, el mitjà ambiental i l’econòmic. Tenint en compte això, aquestes són algunes de les característiques que han de tenir els edificis sostenibles.

 • Utilitzar energies renovables no contaminants i respectuoses amb el medi ambient per reduir les emissions de CO2.
 • Ha de ser eficient energèticament i poder optimitzar l’energia que utilitza. En aquest sentit, és important la reutilització de l’energia i hi ha molts edificis sostenibles que utilitzen l’aigua sobrant per regar plantes, fregar plats, etc.
 • Estar estructurat de manera que aprofiti la llum solar. És a dir, les finestres i vidreres han d’estar pensades perquè entri la màxima llum natural possible i, per tant, s’hagi de recórrer menys a la llum artificial.
 • De la mateixa manera, també és molt important que l’orientació i ubicació afavoreixin la ventilació natural dels pisos.
 • Els edificis sostenibles han de tenir en compte l’ecosistema i l’entorn en què es construeix i no té, de cap manera, d’intercedir negativament sobre aquest.
 • L’estalvi energètic ha de ser una de les premisses bàsiques d’un edifici sostenible. Evidentment estigui tindrà incidència directa en l’estalvi econòmic.
 • La capacitat d’ensenyar i educar els seus habitants en el respecte pel medi ambient i el foment de l’estalvi energètic també és una característica que han de tenir els edificis sostenibles.
impost al sol

Què és l’impost al Sol

Impuesto al sol

Darrerament s’està parlant molt de l’impost al Sol, però, en què consisteix? A qui beneficia? A què es deu la polèmica? A continuació expliquem en què consisteix aquest impost i en quina situació es troba actualment a l’Estat espanyol.

En què consisteix l’impost al Sol

L’impost al Sol és el nom amb què es coneix el peatge de suport, recollit a la Llei del Sector elèctric de 2013. Aquest obliga al consumidor a contribuir de manera addicional i per partida doble (ja que ja ho paga com a potència en la seva factura elèctrica) als costos i serveis del sistema per l’energia autoconsumida.

En el Reial decret aprovat a l’octubre de 2015, s’estableix que les plaques instal·lades abans d’aquesta data han d’estar regularitzades i incloure l’impost al Sol. Anteriorment, els usuaris d’energia fotovoltaica usaven energia de la xarxa elèctrica quan els feia falta i l’excedent ho venien. Amb la nova situació, els usuaris han de pagar per cada placa solar que tinguin.

Es preveuen sancions entre els 6 i els 60 milions d’euros als usuaris amb panells no regularitzats.

Posicionament dels partits polítics respecte a l’impost al Sol

Tots els partits a excepció del Partit Popular (PP) i Foro Asturias, s’han unit en contra del Reial decret d’ Autoconsum i el seu famós impost al Sol. El passat mes de gener els partits polítics Podemos, Ciutadans, PSOE, ERC, PNB, l’antiga CiU, Bildu, Coalición Canaria, Nueva Canaria i UPN van signar una proposició de llei que van registrar el Congrés per eliminar l’impost al Sol i, per tant, afavorir l’autoconsum energètic.

El text que signen demana, segons el diari El Confidencial:

 • Retirada dels càrrecs sobre l’energia fotovoltaica autoconsumida.
 • Reducció de les sancions que imposa el decret al 10% de la facturació anual.
 • Fer més fàcil la gestió burocràtica dels excedents.

Aquest text va ser rebutjat pel Govern el passat mes de març. Els motius esgrimits per al rebuig són econòmics. Argumenten que el autoconsum representa el 2% del volum total. Això suposa, segons L’Economista, 220 milions que no es negociarien al mercat regulat. I afegeix que sense explicar aquests es produiria un minvament de 74 milions en la recaptació fiscal entre l’impost de generació (15 milions), l’IVA (48 milions) o l’impost especial d’electricitat (11 milions).

Es considera que els beneficiaris d’aquesta llei, que castiga l’autoconsum elèctric, són les companyies elèctriques.

Els partits contraris han anunciat que pensen seguir lluitant per derrocar l’impost al Sol.