Entrades

termo electric

Quin tipus de termo elèctric et convé més si estàs solter, en parella o amb gran família?

termo electric

A l’hora de triar l’equipament d’un habitatge, aquesta decisió no s’ha de prendre a la lleugera. Si es vol gaudir de comoditats en la llar i gaudir d’una vida domèstica basada en l’eficiència energètica, aquestes decisions han de ser meditades. Una d’elles és l’elecció del termo elèctric per a l’aigua calenta.

Aspectes a tenir en compte quan decideixes instal·lar un termo elèctric

Per triar el termo elèctric correcte, cal tenir en compte diversos aspectes:

  1. El nombre de persones que viuen a la casa
  2. Les hores en les quals es realitzen la dutxa o bany de cadascun
  3. El tipus d’aigua que arriba al nostre habitatge o el seu nivell de calç

Els termos elèctrics funcionen de forma diferent les calderes de gas. Els termos són dipòsits connectats al subministrament d’aigua que acumulen una quantitat determinada d’aigua i que s’escalfa gràcies a una resistència elèctrica. L’aigua es conserva calenta fins que l’usuari la necessita i, a mesura que es va utilitzant, el termo escalfa més aigua.

Com l’aigua calenta d’un termo elèctric és limitada, serà necessari escollir un que respongui a les necessitats concretes de cada casa i que sigui eficient energèticament.

Quants litres es necessiten segons el nombre de persones a la casa

A l’hora d’escollir un termo és important pensar quina capacitat d’aigua es necessita segons el nombre de persones que visquin a la casa. En general, es considera que una persona necessita de mitjana 30 litres d’aigua calenta al dia. Si en l’habitatge només viu una persona, el més normal és que amb un termo de 30 o 40 litres hi hagi suficient. Si a la casa viu una parella, la quantitat es duplicaria, uns 60 litres com a mínim. Quan a la casa hi ha una família amb tres adults, com a mínim es necessitarà un termo amb una capacitat de 100 litres.

L’hora de la dutxa és important

Un altre aspecte important és a quina hora es necessita l’aigua calenta. Si en una casa on viuen dues persones, la primera es dutxa al matí i la segona a la tarda, el termo tindrà temps d’escalfar aigua suficient entre un consum i un altre. Amb un termo de 40 litres de capacitat es podria respondre a la demanda. Aquest aspecte és important detallar-ho perquè un termo major significa més aigua i més energia, per tant, menys eficiència energètica.

Dutxa o bany?

Un altre element a destacar són els hàbits d’higiene. El bany està deixant pas a la dutxa, ja que implica un consum d’aigua molt menor. No obstant això, si es vol fer ús de la banyera, es necessitarà un termo de major capacitat als 30 litres per persona.

caldera de gas, escalfador d'aigua i termo elèctric

Quina és la diferència entre caldera de gas, escalfador d’aigua i termo elèctric

caldera de gas, escalfador d'aigua i termo elèctric

A priori, la diferència entre caldera de gas, escalfador d’aigua i termo elèctric sembla molt evident. No obstant això, cadascun d’ells ofereix unes característiques específiques que poden fer que s’adaptin o no a les nostres necessitats.

Caldera de gas

La caldera de gas ens serveix tant per tenir aigua calenta sanitària com per enviar aigua calenta als radiadors de la calefacció. Hi ha algunes calderes que no serveixen per escalfar l’aigua, però són poques.

Tot i haver existit altres tipus de caldera, com les atmosfèriques, que actualment no es fan servir perquè, en agafar l’oxigen de l’interior de la casa, suposen un risc per a la salut, les que predominen avui dia són la caldera de gas estanca, la caldera de gas estanca Sota Nox i la caldera de gas estanca de condensació.

Les calderes de gas estanques són caixes blanques ancorades a la paret amb unes mesures que ronden els 80 centímetres d’alçada, per 40 cm d’alt i 30 centímetres de profunditat. Es diuen calderes estanques perquè, a diferència de les atmosfèriques, la càmera on es realitza la combustió està segellada de forma estanca. Les xemeneies d’aquestes calderes agafen l’oxigen de l’exterior i, una vegada realitzada la combustió a la càmera estanca, expulsen el monòxid de carboni a l’exterior. Necessiten, per tant, un tub bidireccional.

Les calderes de gas estanques de baix Nox són calderes amb baixes emissions de monòxid de carboni. El preu és més elevat que el de les estanques simples però els últims anys han tingut èxit gràcies a la cada vegada major consciència mediambiental.

I, finalment tenim les calderes de gas estanques per condensació. Aquestes són, en l’actualitat, les més eficients del mercat perquè, gràcies a que aprofiten l’energia de la calor latent dels gasos cremats en la combustió, aconsegueixen un rendiment major al 100% i això es veu reflectit en la factura energètica amb un estalvi de fins al 30%.

Escalfador d’aigua

L’escalfador d’aigua és estèticament similar a la caldera de gas, encara que més petit, i també requereix de xemeneia.

La seva funció, com ja hem indicat, és escalfar aigua calenta sanitària. El seu funcionament és molt senzill: s’engega quan encenem qualsevol aixeta de l’habitatge. En aquest moment un cremador escalfa l’aigua i l’envia a l’aixeta que hem obert. Aquest procés no és immediat; es triga uns segons a adquirir la temperatura desitjada.

Termo elèctric

La funció del termo elèctric també és escalfar aigua calenta sanitària i, al contrari que la caldera i l’escalfador de gas, no disposa de xemeneia.

El funcionament d’aquest aparell, que acostuma a ser de forma cilíndrica, també és molt senzill. Té una resistència que, quan està ple el tanc, s’encarrega d’escalfar l’aigua i mantenir-la a la temperatura desitjada.

En el cas del termo elèctric l’aigua arriba més ràpid a l’aixeta a la temperatura desitjada. Però, per contra, si es buida el termo hem d’esperar a que es torni a escalfar. És a dir, no té capacitat per emetre aigua calenta constantment.