Política de Qualitat

Missió

Crear valor de forma sostenible en el desenvolupament de les nostres activitats:

 • Reparació i manteniment de calderes i aire condicionat d’ús domèstic i ús industrial.
 • Reparació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica.
 • Venda de recanvis d’aparells de calefacció, climatització i energia solar tèrmica.

Visió

Arribar a ser una empresa reconeguda i líder del sector a Catalunya.

ROIGSAT orienta tota la seva estratègia a aconseguir complir les expectatives dels nostres clients, oferint un valor afegit en la prestació del nostres serveis.

Valors

ROIGSAT basa totes les seves actuacions en els següents valors que considera imprescindibles per mantenir la seva identitat:

 • Lleialtat entre el que ens comprometem i el que fem.
 • Compromís amb el client per entendre què li aporta valor i focalitzar-nos en proporcionar aquest valor en tot el que fem.
 • Compromís amb l’ètica laboral, la integritat i la honestedat així com amb el compliment de la legislació que ens aplica.
 • Confiança en les nostres possibilitats i coneixements.
 • Professionalitat en les nostres actuacions.
 • Perseverança en la resolució dels problemes.
 • Honestedat amb el client i amb nosaltres mateixos.
 • Responsabilitat a l’hora d’assumir les nostres obligacions.
 • Qualitat en el nostre treball i actitud com a punt de partida per assolir la millora continua.
 • Ordre en l’execució de les nostra feina d’una manera coordinada.
 • Treball en equip basat en relacions basades en la confiança i el respecte. Això suposo el compromís d’alinear els fets amb les paraules, escoltar opinions diferents i comunicar de forma oberta i sincera.