Serveis a la Llar

RoigSat premia la fidelitat i el compromís dels seus clients mitjançant solucions més eficients como són els nostres contractes de manteniment. Un servei que garanteix el nostre rigor i professionalitat any darrera any.

Contracte anual manteniment de Calderes
 • · Revisió anual obligatòria (Compliment de la normativa RD 1027/2007).
 • · Certificat anual de manteniment de la Generalitat de Catalunya.
 • · Assistència per avaries en el seu domicili en 24-48h laborables.
 • · Mà d’obra i desplaçaments gratuïts.
 • · Descompte del 10% en peces de recanvi.
 • · Anàlisi de combustió gratuït de la caldera.
 • · Telèfon d’atenció exclusiu per a abonats.
Contracte anual manteniment d’Aire Condicionat
 • · Comprovació del consum, pressions, estat de l’aïllament tèrmic.
 • · Revisió de les bombes i ventilador.
 • · Entrega de Certificat Anual de Manteniment de la Generalitat de Catalunya.
 • · Neteja de filtres.
 • · Tractament sanitari anti bactericida.
 • · Tractament per evitar males olors.
 • · Verificació del salt tèrmic.
Contracte anual manteniment d’Aigua
 • · Revisió anual dels equips de manteniment segons tipologia.
 • · Determinar els punts de diagnòstic.
 • · Canvi de filtres.
 • · Anàlisis d’aigua.
 • · Desplaçaments i mà d’obra del servei tècnic.
 • · Consumibles originals per la intervenció de revisió i/o reparació.
 • · Per descalcificació: canvi de filtres i sal necessària per la regeneració del descalcificador, segons consum previst de sal.
 • · Per Osmosis: canvi de pre-filtres i de la membrana osmòtica i post filtrat , quan el TDS de l’aigua osmotitzada superi el 30% del TDA de l’aigua de subministrament.