Bases Legals – RoigSat i els Reis d’Orient 2023

TITULARITAT

El concurs “RoigSat i els Reis d’Orient 2023” és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (d’ara endavant RoigSat). RoigSat és el promotor del concurs que es regeix per les següents bases legals:

1.FINALITAT
RoigSat empren aquest concurs amb la finalitat d’incentivar la participació a Instagram, donar a conèixer la seva campanya de manteniment de calderes i augmentar el nombre de fans al seu perfil d’Ig.

2.DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Es sortejaran 5 caixes-regal de “La vida es bella”:

  • 2 caixes-regal “Momentos juntos”.
  • 1 caixa-regal “Sorpresa”.
  • 1 caixa-regal “Viaje de ensueño rural”
  • 1 caixa-regal “Mil y una noches”

Per a participar en el sorteig és necessari:

  • Respondre amb un comentari explicant amb qui compartiries una de les caixes-regal que es mostren al post publicat al feed d’Instagram.
  • Mencionar a un amic, com a mínim, perquè participi (es poden mencionar i fer tants comentaris com es vulgui).
  • Fer m’agrada a la publicació.
  • Seguir el compte de RoigSat.

Entre totes les persones que responguin es farà el sorteig amb l’aplicació “Easypromos” https://www.easypromosapp.com/es/ que escollirà de forma aleatòria cinc usuaris entre els que hagin participat. En el moment del sorteig també des de l’aplicació d’Easypromos s’escolliran un mínim de cinc suplents.

Quedaran excloses del sorteig aquelles persones que, amb els seus comentaris, atemptin contra la moral o l’ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia, s’exclouran, també, les que insultin a altres usuaris o la marca. El sorteig es realitzarà el dia 5 de gener de 2023 amb l’aplicació Easypromos.

3.ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

Sorteig: Del 3 al 5 de gener de 2020 (Fins a les 10:00 hores)
Publicació dels guanyadors: 5 de gener de 2023.

4.LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident a la província de Barcelona (excepte El Berguedà) i la província de Girona (excepte La Cerdanya) que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

5.SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat publicarà el nom dels guanyadors/es a stories d’Instagram. Els guanyadors/es hauran de passar les seves dades personals (nom i correu electrònic) i l’empresa els contactarà per fer efectiu el premi.

En cas que no es posin en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi a un dels suplents.
El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

6.COMENTARIS DELS USUARIS

Els comentaris publicats als comentaris d’Instagram no seran tractats per RoigSat més enllà de la seva publicació original sempre que no siguin difamatoris, ofensius o publicitaris. En aquests casos, RoigSat es reserva el dret d’eliminar els escrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

7.RESERVES I LIMITACIONS

RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre’l, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.

RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.

8.CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

9.ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.