Bases legals 4ª edició concurs de ressenyes a Google

TITULARITAT

El sorteig és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (d’ara endavant RoigSat). RoigSat és el promotor del concurs que es regeix per les següents bases legals:

  1. FINALITAT

RoigSat empren aquest concurs amb la finalitat d’incentivar les ressenyes que facin els clients a Google per tal de conèixer la seva opinió i també que participin  en les xarxes socials i augmentar el nombre de fans a la pàgina de Facebook, Instagram i Twitter.

  1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Els clients de RoigSat que facin una revisió de manteniment de la seva caldera rebran un correu electrònic amb el detall de la feina realitzada per part del tècnic i a on també se’ls convidarà a participar en un concurs per a guanyar un any gratis de Netflix o HBO deixant una ressenya a Google.

Dins d’aquest correu electrònic trobaran un codi alfanumèric i un enllaç que redirigirà a l’aplicació d’Easypromos on hauran d’introduir aquest codi després d’escriure la ressenya.

  • El correu electrònic té la finalitat d’animar els clients a publicar una ressenya a Google i a seguir les pàgines de Facebook, Instagram i Twitter de RoigSat.
  • Cada correu electrònic inclou un codi diferent que el client haurà de validar a l’aplicació EasyPromos.
  • La promoció finalitzarà el 30 de juny de 2021. S’escolliran dos guanyadors, mitjançant l’aplicació EasyPromos, entre tots els codis vàlids introduïts (el sorteig es realitzarà entre els dies 1 i 5 de juliol de 2021).

El primer/a guanyador/a aconseguirà una targeta amb un saldo de 100 euros per gastar a l’aplicació de Netflix. El segon/a guanyador/a aconseguirà una targeta amb un saldo de 120 euros per gastar a l’aplicació d’HBO. (En el moment de la redacció de les Bases Legals, Netflix té una tarifa de 7,99€ al mes, així que el regal està pensat perquè es pugui costejar un any sencer de Netflix. I HBO té una tarifa de 8,99€ al mes, i la targeta regal també està pensada perquè pugui gaudir d’un any sencer d’aquesta plataforma audiovisual).

Quedaran excloses del sorteig aquelles persones que, amb els seus comentaris, atemptin contra la moral o l’ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia, s’exclouran, també, les que insultin a altres usuaris o la marca.

  1. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

Concurs: 6 d’abril al 30 de juny de 2021 (Fins a les 23.59 hores)

Sortejos: Entre l’1 i el 5 de juliol de 2021

Publicació dels guanyadors/res: Entre l’1 i el 5 de juliol de 2021

  1. LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident a la província de Barcelona (excepte El Berguedà) i la província de Girona (excepte La Cerdanya) que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses proveïdores i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

  1. SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el concurs, RoigSat realitzarà dos sortejos mitjançant l’aplicació Easypromos i contactarà amb els dos guanyadors per fer efectiu el premi.

Els premis són:

  • Una targeta-regal de Netflix amb un saldo de 100 euros. (Aquest premi s’atorgarà al guanyador/a del primer sorteig)
  • Una targeta-regal d’HBO amb un saldo de 120 euros. (Aquest premi s’atorgarà al guanyador/a del segon sorteig)

En cas que no es puguin localitzar als guanyadors/res i no es posin en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent guanyador/a.

El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

6.- RESERVES I LIMITACIONS

RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre’l, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del mateix, segons l’establert a les presents bases.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.
RoigSat no es responsabilitza del correcte funcionament de la pàgina https://www.facebook.com/roigsat/ i https://www.instagram.com/roigsat.cat/ i https://www.twitter.com/roigsat RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.

7.- CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

8.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols comentar?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *