“Concurs Dibuix de Nadal 2019”

TITULARITAT

“Concurs Dibuix de Nadal 2019” és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, (d’ara endavant RoigSat).  RoigSat és el promotor del sorteig que es regeix per les següents bases legals:

 1. FINALITAT

RoigSat empren aquest sorteig amb la finalitat de fidelitzar, premiar la confiança i incentivar la participació entre els seus clients.

 1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Els clients de RoigSat (ja siguin abonats o no abonats) rebran una newsletter al mes d’octubre convidant-los a participar a un concurs de dibuix dirigit als seus fills, nebots i nets d’entre 3 i 8 anys.

La temàtica dels dibuixos ha d’estar relacionada amb el Nadal i la marca RoigSat (la calefacció al Nadal a casa, l’aigua calenta a l’època nadalenca, estalvi energètic dels llums de Nadal, etc).

Els participants hauran d’enviar el dibuix digitalitzat (escanejat o una fotografia de qualitat del dibuix) mitjançant l’aplicació Easypromos (a la Newsletter s’enllaçarà la pàgina d’Easypromos per poder accedir) on es demanaran les dades personals del participant adult.

Cada correu d’un client RoigSat podrà participar i adjuntar 1 únic dibuix.

Quedaran excloses del sorteig aquelles persones que, amb els seus enviaments de dibuixos o comentaris, atemptin contra la moral o l’ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia, s’exclouran, també, les que insultin a altres usuaris o la marca.

El sorteig es realitzarà 2 de desembre amb l’aplicació Easypromos.

 1. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

Participació en el concurs amb l’enviament dels dibuixos: 6 de novembre al 30 de novembre de 2019 (Fins a les 23.59 hores).

Sorteig: 2 de desembre de 2019.

Publicació de guanyadors: 3 de desembre de 2019.

 1. LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot client de RoigSat que estigui registrat a la Base de Dades de l’empresa, sempre que sigui major d’edat i que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

 1. SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat realitzarà el corresponent sorteig amb l’aplicació Easypromos i anunciarà els guanyadors amb l’enviament d’una nova Newsletter.

El guanyador/a haurà de passar les seves dades personals (nom, telèfon i correu electrònic) i l’empresa el contactarà per fer efectiu el premi. En cas que no es posi en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent suplent. El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

El guanyador/a també haurà de proporcionar a RoigSat el nom, cognoms i edat de l’autor/a del dibuix premiat i donar el seu consentiment per poder fer-lo públic (newsletter, xarxes socials, web…) si escau.

El sorteig es farà de forma aleatòria i Easypromos escollirà un guanyador i un suplent per a cadascun dels 3 premis:

 • PREMI 1: 4 entrades d’un dia per accedir a PortAventura durant aquesta temporada (2 entrades d’adult i 2 entrades per nens). Easypromos escollirà un guanyador/a i un suplent de manera aleatòria.
 • PREMI 2: 4 entrades per accedir a l’Aquàrium de Barcelona durant els 90 dies posteriors al sorteig (2 entrades d’adult i 2 entrades per nens). Easypromos escollirà un guanyador/a i un suplent de manera aleatòria.
 • PREMI 3: 4 entrades d’un dia per accedir al Parc d’Atraccions del Tibidabo (2 entrades d’adult i 2 entrades per nens). Easypromos escollirà un guanyador/a i un suplent de manera aleatòria.

Entre els dibuixos dels 3 guanyadors, RoigSat escollirà lliurament i d’acord amb criteris estètics propis i subjectius el que consideri més adient per incloure a la felicitació oficial de Nadal que s’envia als clients i es publica a les xarxes socials (és possible que apareguin tots els dibuixos o només un, o només 2).

 1. RESERVES I LIMITACIONS

RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre’l, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.

RoigSat no es responsabilitza del correcte funcionament de la pàgina https://www.easypromos.com

RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.

 1. CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RoigSat, responsable del tractament, garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD) pel que fa al tractament de les dades personals recollides en la present promoció, els quals es troben en els sistemes d’informació de Roigsat amb l’exclusiva finalitat de fer-li arribar el premi en cas de resultar guanyador/a de la promoció i de poder fer públic el dibuix guanyador del concurs així com el seu autor/a, prèvia sol·licitud de consentiment.

Així mateix, el participant podrà exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a l’adreça de correu electrònic [email protected].

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació de caràcter personal.

Les dades subministrades pels participants no seran emmagatzemats en els sistemes d’informació de la companyia un cop acabada la promoció i adjudicats els premis als guanyadors/es. En virtut d’això, les seves dades seran esborrades dels sistemes d’informació de Roigsat.

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de privacitat, accedeixi al següent enllaç: https://www.roigsat.com/es/aviso-legal/.

Així mateix, l’informem que la plataforma Easy Promos està certificada per dues normes ISO relacionades amb la seguretat de la informació:

 • ISO / IEC 27001: Gestió de la seguretat de la informació

Es tracta d’un estàndard de seguretat que descriu i estableix els requisits d’un sistema d’administració de seguretat de la informació i especifica un conjunt de pràctiques recomanades i una llista de controls de seguretat relacionats amb la gestió de riscos de la informació.

 • ISO / IEC 27018: Protecció de les dades personals en el núvol

La norma ISO / IEC 27018 fa referència a la protecció de la informació personal identificable (IPI), un dels elements més importants de la privacitat del núvol.

Per a més informació sobre el compliment de EASY PROMOS enfront de la vigent normativa en matèria de protecció de dades, accedeixi als següents links:

– https://www.easypromosapp.com/politica-de-seguridad-de-la-informacion/

– https://www.easypromosapp.com/politica-privacidad-proteccion-datos/

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols comentar?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *