Concurs Manteniment 2020

TITULARITAT

“Concurs Manteniment 2020” és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, (d’ara endavant RoigSat).  RoigSat és el promotor del sorteig que es regeix per les següents bases legals:

1. FINALITAT

RoigSat empren aquest sorteig amb la finalitat d’incentivar la participació a les seves xarxes socials, donar a conèixer la seva campanya de manteniment i augmentar el nombre de fans de la seva pàgina d’Instagram.

2. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

A la pàgina d’Instagram de RoigSat es publicarà cada setmana (dia 3 i 9 de març de 2020) una pregunta relacionada amb les calderes. Per a participar en el sorteig és necessari:

  • Contestar a la pregunta.
  • Fer “M’agrada” a la publicació.
  • Etiquetar, com a mínim, a una persona amb perfil d’Instagram.
  • Ser seguidor de la pàgina d’Instagram de RoigSat.

Entre totes les persones que responguin es farà el sorteig amb l’aplicació “Easypromos”. Cada setmana es guanyarà la caixa-regal “Escápate dos días” de “La vida es bella” , 2 en total, un per a cada setmana de concurs. Quedaran excloses del sorteig aquelles persones que, amb els seus comentaris, atemptin contra la moral o l’ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia, s’exclouran, també, les que insultin a altres usuaris o la marca.

El sorteig es realitzarà els dies 6 i 13 de març de 2020 amb l’aplicació Easypromos.

3. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

Sorteig 1: 2 al 5 de març de 2020 (Fins a  les 23.59 hores).

Sorteig 2: 9 al 12 de març de 2020 (Fins a  les 23.59 hores).

Publicació guanyadors: 6 i 13 de març de 2020.

 

4. LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident a la província de Barcelona (excepte El Berguedà) i la província de Girona (excepte La Cerdanya) que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

 

5. SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat publicarà el/la guanyador/a a la mateixa publicació d’Instagram a la qual es va anunciar el concurs. El guanyador/a haurà de passar les seves dades personals (nom, telèfon i correu electrònic) i l’empresa el contactarà per fer efectiu el premi. En cas que no es posi en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent guanyador/a. El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

 

6. COMENTARIS DELS USUARIS

Els comentaris publicats a la pestanya d’Instagram no seran tractats per RoigSat més enllà de la seva publicació original sempre que no siguin difamatoris, ofensius o publicitaris. En aquests casos, RoigSat es reserva el dret d’eliminar els escrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

7. RESERVES I LIMITACIONS

RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre’l, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.
RoigSat no es responsabilitza del correcte funcionament de la pàgina https://www.instagram.com/roigsat.cat/
RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic. Es descartaran tots aquells perfils que tinguin com a finalitat els concursos publicitaris.

 

 8. CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols comentar?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *