Instagram 1.000 seguidors

TITULARITAT

El concurs “Instagram 1.000 seguidors” és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (d’ara endavant RoigSat). RoigSat és el promotor del concurs que es regeix per les següents bases legals:

1.FINALITAT
RoigSat empren aquest concurs amb la finalitat d’incentivar la participació en les seves xarxes socials, celebrar l’increment de la comunitat de seguidors a Instagram, continuar augmentant el nombre de fans al seu perfil i donar a conèixer els serveis de manteniment i reparació de calderes.

2.DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Al perfil d’Instagram de RoigSat es publicarà el dimecres 16 de febrer de 2022 una creativitat relacionada amb l’arribada als 1.000 seguidors en aquesta xarxa social.

Per a participar en el sorteig és necessari:

  • Respondre a un comentari amb qui t’agrada estar com a casa enlloc, mencionant a la persona.
  • Fer m’agrada a la publicació.
  • Fer like al compte de RoigSat.

Entre totes les persones que responguin es farà el sorteig amb l’aplicació “Easypromos” el dimecres 23 de febrer de 2022: Es sortejarà l’altaveu Intel·ligent amb Alexa – Amazon Echo Dot amb rellotge, controlador de la llar de color blanc.

Quedaran excloses del sorteig aquelles persones que, amb els seus comentaris, atemptin contra la moral o l’ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia, s’exclouran, també, les que insultin a altres usuaris o la marca.

3.ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS
Sorteig: 16 al 22 de febrer de 2022 (Fins a les 23.59 hores)
Publicació dels guanyadors: 23 de febrer de 2022.

4.LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident a la província de Barcelona (excepte El Berguedà) i la província de Girona (excepte La Cerdanya) que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

5.SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat publicarà el/la guanyador/a editant el text que acompanya la fotografia publicada a la galeria d’Instagram i també a stories. El guanyador/a haurà de passar les seves dades personals (nom i correu electrònic) i l’empresa el contactarà per fer efectiu el premi.
En cas que no es posi en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent guanyador/a.
El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

6.COMENTARIS DELS USUARIS

Els comentaris publicats als comentaris d’Instagram no seran tractats per RoigSat més enllà de la seva publicació original sempre que no siguin difamatoris, ofensius o publicitaris. En aquests casos, RoigSat es reserva el dret d’eliminar els escrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

7.RESERVES I LIMITACIONS
RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre’l, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.
RoigSat no es responsabilitza del correcte funcionament de la pàgina https://www.instagram.com/roigsat.cat/
RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.
Es descartaran tots aquells perfils que tinguin com a finalitat els concursos publicitaris.

8.CONSIDERACIONS GENERALS
Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

9.ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS
La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER