Agricultura extensiva, avantatges i desavantatges

Tenir cura del medi ambient és una garantia de futur per al planeta Terra. Les veus dels científics ja s’han començat a escoltar i un moviment ecologista recorre els diferents països i ha calat sobretot entre les generacions més joves. Una de les apostes fortes té nom propi: agricultura extensiva, que es centra a aprofitar els recursos naturals de l’entorn.

Què és l’agricultura extensiva?

El darrer segle s’ha caracteritzat per la posada en marxa de la denominada agricultura intensiva que s’ha centrat a maximitzar la producció del sòl amb tots els mitjans disponibles: Mà d’obra, químics i tecnologia. Per contra, l’agricultura extensiva ha tornat als orígens, aconsegueix una producció per hectàrees molt més petita i es du a terme a zones molt àmplies. Això esdevé en una pràctica més sostenible a llarg termini i suposo un impacte més petit a l’entorn.

L’agricultura extensiva és pròpia de zones més empobrides que no compten amb els recursos tecnològics i químics de les grans explotacions. També és habitual trobar aquest tipus d’agricultura a zones on el sòl és àrid.

Els avantatges de l’agricultura extensiva

  1. Necessita menys recursos tècnics i humans.
  2. Baix impacte ambiental.
  3. Producció basada en els recursos de l’entorn.
  4. Producció suficient per no llançar res.
  5. En alguns casos pot esdevenir agricultura ecològica.

Els desavantatges de l’agricultura extensiva

  1. Els beneficis econòmics s’obtenen a llarg termini.
  2. Es necessiten grans extensions de terreny per poder conrear.
  3. Baixa productivitat per hectàrea.
  4. L’afecten els imprevistos meteorològics de forma més intensa. Una gelada pot acabar amb tot el conreu.

Els cultius més habituals d’agricultura extensiva són els de cereals, hortalisses i arbres de fruites. Destaquen aliments com el blat, la civada, els cacauets, els cigrons, les cebes, el tomàquet o el meló.

L’agricultura extensiva també serveix en algunes zones per a lluitar contra l’eutrofització, que és l’acumulació excessiva de nutrients a les aigües i pot suposar la mort de l’ecosistema.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER