Campanya estiu 2020 “Mereixes que et toqui l’aire”

 

TITULARITAT

“Mereixes que et toqui l’aire” és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, (d’ara endavant RoigSAT).  RoigSat és el promotor del sorteig que es regeix per les següents bases legals:

  1. FINALITAT

RoigSat empren aquest sorteig amb la finalitat d’incentivar la compra dels seus Packs Manteniment d’Aire.

  1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Tots els compradors del Pack Manteniment d’Aire (entre el 12 de juny i el 19 de juliol de 2020) entraran en el sorteig del manteniment gratuït de l’aire condicionat el 2021 i el pack de “La Vida es Bella” “Escapada Romántica”. Per a participar en el sorteig és necessari:

– Adquirir el Pack Manteniment d’Aire durant les dates de la promoció.  

Entre tots els participants es farà el sorteig de forma aleatòria davant notari.

El sorteig es realitzarà a partir del 20 de juliol davant NOTARI.

  1. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

12 de juny al 19 de juliol de 2020 (els dos dies inclosos)

Publicació guanyador/a: Una vegada recollides les dades dels participants es portarà a terme el concurs a partir de l’endemà de la data de finalització de la promoció (entre el 20 i el 31 de juliol).

  1. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident al territori espanyol que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

  1. SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat es reserva el dret de publicar a les seves xarxes socials el nom del/la guanyador/a. El guanyador/a haurà de passar les seves dades personals (nom i DNI) i l’empresa el contactarà per fer efectiu el premi.

En cas que no es posi en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent guanyador/a.

El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

  1. RESERVES I LIMITACIONS

RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre-lo, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.

RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.

7.- CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

8.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols comentar?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *