Bases legals concurs campanya hivern 2020-2021

TITULARITAT

El concurs “Fes el manteniment de la teva caldera” 2020 és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (d’ara endavant RoigSat). RoigSat és el promotor del concurs que es regeix per les següents bases legals:

1.FINALITAT
RoigSat empren aquest concurs amb la finalitat d’incentivar la participació en les seves xarxes socials, donar a conèixer la seva campanya de manteniment de calderes i augmentar el nombre de fans al seu perfil d’Instagram.

2.DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Al perfil d’Instagram de RoigSat es publicarà cada setmana (dia 16, 23 i 30 de noviembre de 2020) una creativitat amb les tres imatges de fotografies antigues que s’estan fent servir en la campanya de publicitat digital com es colarà un objecte fake que no tingui a veure amb l’època, per exemple un smartphone, ordinador, uns airpods, un ebook, etc.

Per a participar en el sorteig és necessari:
– Respondre a un comentari quin és l’objecte que no quadra.

-Mencionar a 3 amics perquè participin.

-Fer m’agrada a la publicació.

-Fer like al compte de RoigSat.

Entre totes les persones que responguin es farà el sorteig amb l’aplicació “Easypromos”.

Setmana 1: Es sortejaran 5 targetes de Netflix de 15 euros cadascuna a 5 guanyadors diferents.

Setmana 2: Es sortejaran 3 targetes d’HBO de 27 euros cadascuna a 3 guanyadors diferents.

Setmana 3: Es sortejaran 5 targetes de Netflix de 15 euros cadascuna a 5 guanyadors diferents.

Quedaran excloses del sorteig aquelles persones que, amb els seus comentaris, atemptin contra la moral o l’ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia, s’exclouran, també, les que insultin a altres usuaris o la marca. El sorteig es realitzarà els dies 20 i 27 de novembre; i 4 de desembre de 2020 amb l’aplicació Easypromos.

3.ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS
Sorteig 1: 16 al 19 de novembre de 2020 (Fins a les 23.59 hores)
Sorteig 2: 23 al 26 de novembre de 2020 (Fins a les 23.59 hores)
Sorteig 3: 30 de novembre al 3 de desembre de 2020 (Fins a les 23.59 hores)
Publicació dels guanyadors: 20 i 27 de novembre, i 4 de desembre  de 2020.

4.LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR
Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident a la província de Barcelona (excepte El Berguedà) i la província de Girona (excepte La Cerdanya) que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

5.SELECCIÓ I PREMI
Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat publicarà el/la guanyador/a editant el text que acompanya la fotografia publicada a la galeria d’Instagram i també a stories. El guanyador/a haurà de passar les seves dades personals (nom i correu electrònic) i l’empresa el contactarà per fer efectiu el premi.
En cas que no es posi en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent guanyador/a.
El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

6.COMENTARIS DELS USUARIS
Els comentaris publicats als comentaris d’Instagram no seran tractats per RoigSat més enllà de la seva publicació original sempre que no siguin difamatoris, ofensius o publicitaris. En aquests casos, RoigSat es reserva el dret d’eliminar els escrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

7.RESERVES I LIMITACIONS
RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre’l, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.
RoigSat no es responsabilitza del correcte funcionament de la pàgina https://www.instagram.com/roigsat.cat/
RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.
Es descartaran tots aquells perfils que tinguin com a finalitat els concursos publicitaris.

8.CONSIDERACIONS GENERALS
Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

9.ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS
La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

 

 

 

 

 

medi-ambient-covid-19

El medi ambient podria influir en la propagació de la Covid-19  

medi-ambient-covid-19

 

La NASA ha finançat 8 projectes que estudien si existeix una relació directa entre el medi ambient i la Covid-19; també de quina manera les mesures de confinament que s’han pres en diferents països poden afectar els ecosistemes. Uns estudis que han estat possibles gràcies als satèl·lits en òrbita que contínuament recullen dades.

 

Com afecta la Covid-19 en el medi ambient

Al mes de març va començar el confinament en diferents països d’Europa després que el virus arribés des de la Xina; una decisió de grans conseqüències econòmiques que també van prendre nacions de la resta de continents. I és que el contagi del coronavirus que provoca la malaltia de la Covid-19 ja s’havia convertit en pandèmia mundial. Va ser llavors quan l’Agència Espacial Europea va difondre unes imatges que confirmaven que l’aturada econòmica i social del confinament havia reduït la contaminació.

És per això que des de la NASA han decidit finançar projectes que estudiaran com les mesures de confinament han afectat:

 1. La seguretat alimentària.
 2. L’ecologia del foc.
 3. La calor de la superfície urbana.
 4. L’escalfament.
 5. La contaminació.
 6. Precipitacions.
 7. Qualitat de l’aigua.

Per una altra banda, els investigadors també estan treballant sobre una altra hipòtesi: La temperatura i la humitat de l’aire afecten les taxes de transmissió del coronavirus. De fet, estudien si existeix o no una relació entre l’ús dels aerosols i la gravetat i mortalitat de la Covid-19. Fins ara han estat rastrejant els patrons de contagi i transmissió que existeixen ara mateix fent comparatives amb les característiques de les poblacions: Edat, gènere, ètnia, ingressos i factors mediambientals.

L’objectiu final és que els investigadors siguin capaços de preveure l’avenç del coronavirus en tot al món. Cosa que aconseguiran amb l’ajuda dels resultats dels seus estudis que els permetran posar-ho tot sobre el paper i desenvolupar eines de càlcul.

 

 

 

Campanya estiu 2020 “Mereixes que et toqui l’aire”

 

TITULARITAT

“Mereixes que et toqui l’aire” és una promoció de ROIGSAT MANTENIMENTS SL, Pol. Industrial La Clota – C/. L’or, 6, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, (d’ara endavant RoigSAT).  RoigSat és el promotor del sorteig que es regeix per les següents bases legals:

 1. FINALITAT

RoigSat empren aquest sorteig amb la finalitat d’incentivar la compra dels seus Packs Manteniment d’Aire.

 1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Tots els compradors del Pack Manteniment d’Aire (entre el 12 de juny i el 19 de juliol de 2020) entraran en el sorteig del manteniment gratuït de l’aire condicionat el 2021 i el pack de “La Vida es Bella” “Escapada Romántica”. Per a participar en el sorteig és necessari:

– Adquirir el Pack Manteniment d’Aire durant les dates de la promoció.  

Entre tots els participants es farà el sorteig de forma aleatòria davant notari.

El sorteig es realitzarà a partir del 20 de juliol davant NOTARI.

 1. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

12 de juny al 19 de juliol de 2020 (els dos dies inclosos)

Publicació guanyador/a: Una vegada recollides les dades dels participants es portarà a terme el concurs a partir de l’endemà de la data de finalització de la promoció (entre el 20 i el 31 de juliol).

 1. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident al territori espanyol que, amb acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors de RoigSat, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no compleix algun d’aquests requisits, es realitzarà un nou sorteig.

 1. SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació en el sorteig, RoigSat es reserva el dret de publicar a les seves xarxes socials el nom del/la guanyador/a. El guanyador/a haurà de passar les seves dades personals (nom i DNI) i l’empresa el contactarà per fer efectiu el premi.

En cas que no es posi en contacte passats cinc (5) dies, es donarà el premi al següent guanyador/a.

El regal no es pot bescanviar per diners en metàl·lic.

 1. RESERVES I LIMITACIONS

RoigSat es reserva el dret d’anul·lar el present sorteig o suspendre-lo, o bé canviar alguna/s de la seva/s condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquest, segons l’establert a les presents bases.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.

RoigSat no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.

7.- CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 30 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.

8.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS

La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les decisions de RoigSat derivades de la present promoció.

aire-condicionat-coronavirus

L’aire condicionat redueix la concentració de virus com la Covid-19  

aire-condicionat-coronavirus

Fa mesos que sentim a parlar del coronavirus a diari però encara és un virus molt desconegut que s’està estudiant i investigant. No hi ha conclusions sòlides que indiquin totes les seves afectacions, ni formes de transmissió. Per això en els darrers dies s’havia especulat amb la possibilitat que es pogués transmetre mitjançant aparells com l’aire condicionat. Diversos estudis de professionals del sector demostren que precisament l’aire condicionat contribueix a millorar la qualitat de l’aire interior i per tant a lluitar contra els virus i bacteris.

 

L’Associació de Fabricants d’Equips de Climatització (AFEC) ha conclòs que la ventilació i la filtració que proporcionen els sistemes de climatització per a la calefacció i la refrigeració, com els aires condicionats, contribueixen a reduir la concentració de virus i bacteris als interiors i per tant ajuden també a disminuir el risc de transmissió.

AFEC està formada per algunes de les associacions internacionals més importants en l’àmbit de la climatització com la Societat Nor-americana de Calefacció, Refrigeració i Aire Condicionat o REHVA, la Federació d’Associacions Europee de Calefacció, Ventilció i Aire Condicionat. Pots consultar el seu estudi des d’aquest enllaç.

 

Els beneficis dels equips de refrigeració en temps de coronavirus

 

 1. Les instal·lacions de climatització són segures i milloren la qualitat de l’aire interior.
 2. Els espais sense aire condicionat en èpoques de calor poden provocar estrés tèrmic a les persones.
 3. Una ventilació adecuada dels espais garanteix una renovació permanent de l’aire i permet eliminar les partísules suspeses en l’aire reduint el risc de transmissió de malalties infeccioses.
 4. És indispensable un bon manteniment dels aparells d’aire condicionat perquè funcionin correctament. Precisament l’Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (ATECYR) ha creat una guia sobre el manteniment d’aquestes instal·lacions perquè aquesta cura dels aparells de climatització siguin una solució que permeti disminuir el risc de contagi actuant com a mesures de prevenció. Pots aconseguir la guia en aquest enllaç.
Videotrucades-whatsapp

Renovar-se o morir: Whatsapp ja permet videotrucades de 8 persones

Videotrucades-whatsapp

Emulant a Charles Darwin a la seva Teoria de l’Evolució de les Espècies, un dels considerats com gurús de la tecnologia a Silicon Valley, Tim O’Reilly, va dir que “no sobreviurà el més intel·ligent o el més treballador, si no aquell que s’adapti més ràpidament al canvi”. Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia mundial de coronavirus, és que aquesta reflexió s’ha complert al 100%. Totes les empreses s’han adaptat a nous continguts digitals com l’única manera d’arribar a clients, potencials compradors i seguidors en època de confinament. Fins i tot les grans multinacionals tecnològiques com Facebook s’han hagut d’adaptar per no quedar-se enrere. En concret parlem d’una de les seves aplicacions, Whatsapp que ja ofereix la possibilitat de videotrucades de més de 4 persones veient que altres apps com Zoom li estaven avançant.

Com són les videotrucades múltiples a Whatsapp?

L’objectiu de Mark Zuckerberg és competir amb altres aplicacions com Zoom i Skype que permeten videotrucades múltiples. Fins fa pocs dies Whatsapp només permetia les comunicacions d’un màxim de 4 persones. I ara s’ha ampliat fins a les 8, una xifra encara lluny de les que accepten les altres apps però que significa una passa endavant en el competit món de les trucades de vídeo.

Fa gairebé una dècada que es va inaugurar aquesta nova forma de comunicació però no ha estat fins ara, fins a l’arribada de la crisi del covid-19 quan se li ha estret tot el suc i les possibilitats de millora d’acord amb la demanda han començat a aparèixer.

Des de Whatsapp han reconegut que el nombre de trucades s’ha duplicat des de l’inici de la crisi i és una funcionalitat que s’està fent servir molt més que abans que el coronavirus arribés a les nostres vides. Per poder gaudir d’aquesta funcionalitat tots els usuaris de la videotrucada han de tenir instal·lada l’última versió de l’app.

De totes maneres les diferències amb Zoom són notables, Whatsapp s’enfoca en l’usuari mitjà que es comunica amb familiars i amics d’una forma molt propera, mentre que Zoom i Skype s’enfoquen en converses més professionals i en un àmbit més seriós. Per això, des de Facebook han anunciat la posada en marxa de Messenger Rooms que permetrà videoconferències de fins a 50 persones alhora des de l’aplicació de Messenger. Així i tot, els participants es podran unir a la sessió des de whatsapp o Instagram Direct cosa que facilitarà la comunicació sense que s’hagin de baixar noves aplicacions.

factura-llum-coronavirus

Per què el coronavirus farà que paguem més a la pròxima factura de la llum?  

factura-llum-coronavirus

La demanda d’energia elèctrica a Espanya ha caigut un 16% durant les dues primeres setmanes de confinament segons la comercialitzadora Kipin Energy que s’ha basat en dades de la Xarxa Elèctrica Espanyola per fer el seu estudi. L’aturada de l’activitat a la major part de les empreses que no pertanyen als serveis essencials ha fet que es noti aquest descens. De totes maneres, des del comparador Selectra adverteixen que les llars pagaran més a la pròxima factura de la llum (aquí pots veure les dades desgranades). Per què? T’expliquem quin és el motiu que farà que el coronavirus ens faci rascar la butxaca.

 

L’Estat d’Alarma i el coronavirus comportarà un increment de la factura de la llum

 

La gran majoria de la població es passa les 24 hores del dia a la seva llar, això implica que a excepció de les hores de son, el consum elèctric sigui més gran que abans de la quarantena. Es preveu que el cost pugui disparar-se fins a un 50% més i aquests són els motius principals:

 1. Més ciutadans fent teletreball implica més hores d’ordinadors i altres dispositius electrònics en funcionament a les llars.
 2. La jornada laboral de 8 hores té lloc a la pròpia llar, tot aquests temps es fan servir els llums.
 3. Tots els àpats es fan a casa, això implica un increment en l’ús de l’electricitat i el gas (vitroceràmiques, cuines de gas, microones…).

Selectra calcula que la factura mitjana d’una família de 4 persones (2 adults i 2 nens) amb un consum anual de 3.500 quilowatts és de 54 euros, després del confinament aquesta xifra augmentarà fins als 80 euros. Això significa que la pujada en la despesa mitjana per persona es situa en els 25,72 euros.

És cert que ara per ara, la major part de les despeses d’una llar es concentren en l’alimentació, hipoteques i lloguers, llum, aigua, gas i internet. Així que en previsió de l’increment en el pagament dels subministraments et recomanem practicar l’estalvi energètic. En aquest article tens alguns consells.

descens-contaminació-coronavirus

La crisi del coronavirus provoca una caiguda de la contaminació  

descens-contaminació-coronavirus

Han passat més de 2 setmanes des que es va decretar l’Estat d’Alarma per aturar la cadena de contagi del coronavirus, un període de temps que ha servit per produir-se una disminució dels nivells de contaminació a Catalunya. La paralització de gran part del sector econòmic i sobretot l’aturada en els desplaçaments, han fet que els nivells diaris de diòxid de nitrogen hagin caigut més d’un 60% segons dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica.

El descens del trànsit, un dels principals emissors, ha provocat la major part de la caiguda de la contaminació

La mobilitat terrestre, aèria i marítima provoca les principals emissions de diòxid de nitrogen (NO2) i s’estima que més de la meitat d’aquestes emissions a Barcelona provenen del trànsit. Des que es va decretar l’Estat Alarma i la majoria d’empreses van optar pel teletreball, i ara també les que no són de serveis essencials, han hagut de tancar portes; el trànsit s’ha vist reduït a les principals ciutats. Això ha provocat que alguns dies el descens de les emissions d’NO2 hagi arribat al 70, 80 i fins i tot el 90% en algunes estacions respecte de les dades obtingudes en els últims cinc anys al mes de març.

Des de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica detallen que la caiguda de la contaminació ja es va iniciar amb el tancament de les escoles i es va notar especialment a partir del decret de l’Estat d’Alarma.

Totes les dades indiquen que els descensos més importants han tingut lloc a les estacions de mesurament situades en zones amb un trànsit intens habitualment.

 

Les condicions climatològiques afavoreixen la descontaminació

 

Les pluges dels darrers dies també han afavorit el descens dels nivells de contaminació. Per què? Les precipitacions afavoreixen la dispersió dels contaminants i que els nivells contaminants es mantinguin baixos. En aquest enllaç pots comprovar la qualitat diària de l’aire.

Coronavirus

RoigSat, més que mai com a casa, enlloc

Coronavirus

El Coronavirus ha arribat per variar les nostres rutines i canviar els nostres plans. Ara toca quedar-se a casa per trencar la cadena de contagi d’aquest virus i de ben segur que podem aprofitar aquest moment per fer tot un seguit d’activitats en família com ara cuinar, jugar amb els més petits, llegir, escoltar música, veure pel·lícules i sèries, o practicar esport… Són molts els creadors de continguts a les xarxes socials que faciliten aquests dies contingut gratuït per fer que la quarantena sigui agradable. L’equip de RoigSat vol transmetre un missatge d’optimisme, hem de ser capaços de donar-li la volta a la situació i cercar la part positiva. Ara el més important és la teva salut, per això queda’t a casa i no et preocupis de res més. A RoigSat seguirem tenint cura del manteniment de la teva caldera, atendrem totes les avaries urgents:

 1. Si et quedes sense aigua calenta, truca’ns.
 2. Si et quedes sense calefacció, truca’ns.
 3. Si tens dubtes, truca’ns.

El nostre equip d’atenció al client continua treballant a distància per a protegir la seva salut i continuar prestant-te servei. Els nostres tècnics, per la seva banda, estan disponibles en cas d’avaries i manteniments programats, sempre seguint tots els protocols estipulats i mantenint almenys un metre de distància amb els usuaris.

Des de RoigSat estem convençuts que la situació actual serà passatgera i sortirem més reforçats com a societat. Per això és important seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries:

 1. Sortir al carrer només si és imprescindible (comprar aliments, medicines o si treballem a algun sector indispensable).
 2. Rentar-nos les mans.
 3. No tocar-nos les mans, la cara o la boca.
 4. Si tenim símptomes hem de mantenir una distància de seguretat d’un metre amb la resta de persones i contactar amb els serveis mèdics via telefònica. En aquest enllaç trobaràs el telèfon al qual t’has d’adreçar segons la zona on vius.

A RoigSat sempre hem apostat pel benestar dels nostres clients a les seves llars, un dels nostres lemes diu que “com a casa enlloc”, i nosaltres ara volem cridar ben fort que “ara més que mai, com a casa enlloc”.

Plàstic oceans

La contaminació dels ecosistemes marins  

Plàstic oceans

 

Tots els ecosistemes marins estan contaminats. La natura es veu afectada en general per les accions de la mà de l’home, en el cas dels oceans, els estem asfixiant amb plàstic. Els científics fa temps que ens adverteixen que hem de canviar la nostra forma de viure per poder continuar vivint com ho fem. Consum responsable, eficiència energètica, eliminació dels envasos de plàstic al màxim… Tot per aconseguir frenar el canvi climàtic i tornar a recuperar, entre moltes altres coses: Els nostres oceans.

 

La mort dels ecosistemes marins

 

Els plàstics que fem servir i que acaben al mar estan contaminant els ecosistemes marins. Els animals s’alimenten d’aquests tòxics. Alguns s’ofeguen i moren, altres desenvolupen malalties per la toxicitat dels plàstics.

 

Un equip d’investigació de la Universitat de Newcastle va examinar fins a 90 espècies marines i va concloure que el consum de plàstic representava el 50% de l’alimentació a la zona de les Noves Hèbrides i del 100% a la Fossa de les Mariannes.

 

L’estudi va detectar presència de microplàstics als intestins de les espècies a 6 foses oceàniques profundes del Pacífic a profunditats entre els 7.000 i els 10.890 metres. El fet que s’hagi trobat la presència de plàstics a indrets tan remots fa pensar als investigadors que no queden ecosistemes marins sense afectar per les escombraries plàstiques.

 

La història del plàstic

 

Aquest material és relativament jove, no fa més de 60 anys que està present en les nostres vides i en aquest breu període de temps hem produït més de 8.300 milions de tones. La majoria d’aquests plàstics encara existeixen com a residus a abocadors o al medi ambient natural.

 

Menys del 9% del plàstic es recicla, això significa que dia a dia es produeixen tones i tones d’aquest material tòxic i difícil de reciclar. Actualment, uns 300 milions de tones de plàstic embruten els oceans I si continuem al mateix ritme, s’espera que l’any 2050 aquest material superi als peixos.

 

Podeu consultar l’estudi complet aquí (en anglès).

Ciberdelinqüència

El perill dels edificis intel·ligents  

Ciberdelinqüència

La innovació en noves tecnologies ha permès crear i posar en marxa els denominats “edificis intel·ligents”. Aquest progrés, però, també comporta alguns perills: Els ciberdelinqüents poden segrestar instal·lacions d’aquesta mena mitjançant la calefacció o els llums que estiguin connectats a internet.

 

La ciberdelinqüència arriba a la domòtica

 

La domòtica és el conjunt de tecnologies que s’apliquen al control i a l’automatització intel·ligent dels habitatges, és a dir, la tecnologia ens permet controlar aspectes com l’encès dels llums, la calefacció i altres electrodomèstics. Això permet un ús eficient de l’energia, confort i seguretat.

 

Sembla que tots són aspectes positius, però en la darrera edició del Mobile World Congress a Barcelona, l’equip de la companyia de seguretat ESET va posar  sobre la taula la possibilitat que els ciberdelinqüents arribin a les llars que estiguin connectades per internet.

 

Aquesta companyia ha posat com a exemple un edifici d’oficines que contracta un nou sistema d’aire condicionat, un sistema centralitzat amb funcions que es poden modificar des d’un centre de control. Aquest centre de control no només estarà operatiu a l’edifici, sinó que el connecten a internet, així podrà ser accessible a distància, sense necessitat de desplaçaments per part de l’empresa de manteniment. Però aquesta connexió a la xarxa obre les portes als ciberdelinqüents, que poden penetrar en el sistema d’aire condicionat i aconseguir el seu control.

 

De fet, des de l’empresa asseguren que han rebut casos d’aquest tipus, que s’han pogut solucionar perquè la companyia afectada comptava amb un pla de contingència. Els ciberdelinqüents van arribar a demanar 50.000 dòlars com a rescat per retornar el control.

 

Fins a on arriba el control dels edificis intel·ligents?

 

L’avenç de la domòtica ja és imparable i s’ha primat la comoditat a la seguretat. Els edificis intel·ligents del futur tindran sistemes tecnològics per controlar tots els aspectes del bloc:

 

 1. Les barreres del pàrquing.
 2. El tancament de les portes.
 3. Sistemes d’emergència.
 4. Control d’incendis.
 5. Aire condicionat.
 6. Calefacció.
 7. Càmeres de seguretat.
 8. Ascensors.

 

Des d’ESET demanen més experts en ciberseguretat per poder fer front a 09futurs atacs d’aquesta magnitud.