Límits-de-la-Terra

Els 9 límits que mantenen la Terra en equilibri

Límits-de-la-Terra

El canvi climàtic és un dels límits que mantenen la Terra en equilibri més coneguts. Fa dècades que els científics adverteixen del perill que suposen les variacions climatològiques, entre elles l’increment de la temperatura en 1,1 graus des de la Revolució Industrial. Cosa que provoca canvis sobtats en el clima que incrementen les catàstrofes, pèrdues humanes, materials i costos econòmics. Però al marge del canvi climàtic existeixen altres vuit límits per a mantenir en equilibri i harmonia el planeta Terra. En el Dia Mundial de l’Acció per fer front a l’Escalfament terrestre, des de Roigsat t’expliquem quins són i com s’hauria d’actuar per a millorar la nostra relació amb el planeta. Recorda que els tècnics del nostre servei de manteniment de la caldera segueixen tots els protocols mediambientals durant la seva revisió que et permetrà avançar-te a possibles avaries.

Els límits que mantenen la Terra en equilibri

El Centre de Resiliència d’Estocolm va publicar l’any 2009 un estudi liderat pel científic Johan Rockström que va definir els nou límits determinants per a mantenir l’estabilitat. No només van definir els riscos de trencar l’equilibri natural de la Terra, també van definir algunes mesures que delimiten zones segures d’actuació i de risc. La idea és no creuar cap de les fronteres que vam traçar. Si això passa, comporta generar canvis ambientals amb conseqüències devastadores.

  1. Canvi climàtic. Ja s’ha sobrepassat i és el responsable de fenòmens climàtics que es produeixen cada vegada amb més freqüència com les sequeres o les inundacions.
  2. Pèrdua de biodiversitat i extinció d’espècies. També s’ha sobrepassat i es troba a la zona de risc alt incrementant les possibilitats de canvis irreversibles a gran escala. Un milió d’espècies es troben en risc d’extinció dels 8 milions que existeixen.
  3. Ús del sòl. Límit que també s’ha sobrepassat per la conversió de boscos, terres de pastures, aiguamolls i altre tipus de vegetació en terres per a l’agricultura i la ramaderia. La desforestació és una de les conseqüències més negatives.
  4. Fluxos bioquímics. L’últim dels límits que els humans ja hem sobrepassat. Es tracta dels cicles de fòsfor i nitrogen, essencials per al creixement de les plantes i que es troben en risc per l’abús de fertilitzants als conreus.
  5. La reducció de la capa d’ozó. Un dels límits que s’ha aconseguit aturar gràcies a la prohibició ja fa més de tres dècades dels clorofluorocarbonis, unes substàncies químiques que estaven provocant un forat a la capa d’ozó.
  6. Ús de l’aigua dolça. Un dels límits que encara no s’han sobrepassat, però els experts demanen estar a l’aguait perquè només el 2,5% de tota l’aigua del planeta és dolça, un percentatge que s’està reduint a poc a poc.
  7. Acidificació de l’oceà. Una de les conseqüències és la mort dels corals.
  8. Càrrega d’aerosols atmosfèrics. Les partícules microscòpiques generades per la crema de combustibles fòssils o els incendis forestals que afecten el clima.
  9. Incorporació de noves entitats. Elements i organismes modificats o creats pels humans com poden ser els microplàstics o materials radioactius.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER