duresa de l'aigua

Quin termo haig de triar segons la duresa de l’aigua?

duresa de l'aigua

Un termo és un dipòsit d’aigua que tenim en la llar i que és d’ús sanitari. Manté una temperatura constant mitjançant electricitat. Per aquesta raó és important que el termo es col·loqui en un lloc protegit i interior per evitar pèrdues de calor. També es recomana col·locar-ho prop dels llocs on s’utilitza, per exemple, banys o cuina. Aquest simple fet evita el descens de la temperatura en el trajecte que recorre l’aigua del termo a l’aixeta.

Al mercat disposem de termos amb diferents capacitats per adaptar-se a la grandària de les llars, als membres que componen la família i als costums diaris de neteja personal. No solament cal tenir en compte els factors anteriors per a l’elecció d’un termo elèctric, si no que també s’ha de parar atenció en la duresa de l’aigua de la zona.

Què és la duresa de l’aigua?

La duresa de l’aigua és la concentració de compostos minerals, sobretot de sals de magnesi i calci, en l’aigua. Segons aquest aspecte existeixen en la naturalesa aigües molt toves, aigües toves, aigües semidures, aigües dures i aigües molt dures. Segons l’escala Merck, la concentració de minerals dissolts en les aigües són les següents:

 1. molt toves (0-79 mg/l de carbonat càlcic)
 2. toves (80-149 mg/l de carbonat càlcic)
 3. semiduras (150-329 mg/l de carbonat càlcic)
 4. dures (30-549 mg/l de carbonat càlcic)
 5. molt dures (>550 mg/l de carbonat càlcic)

Per zones geogràfiques, Àvila, Madrid i Segòvia són les que tenen les aigües més toves. En canvi, Alacant, Almeria, Barcelona, Ciudad Real, Jaén, Múrcia i Palma de Mallorca tenen les aigües més dures.

Una aigua dura significa que conté una elevada quantitat de calç i, per tant, un major risc que els dipòsits de calç s’acumulin i acabin danyant el termo. Aquest fet no comporta cap risc per a l’ús sanitari i de consum. No obstant això, la presència abundant de minerals dissolts en l’aigua és un factor que afecta negativament als electrodomèstics de la llar. La calç, que conté un fort poder corrosiu, redueix la vida de molts aparells. I els termos elèctrics no són una excepció.

Tipus de termos d’aigua calenta segons la duresa de l’aigua

A l’hora de triar un termo elèctric és important conèixer quina és la duresa de l’aigua en el lloc on es vol instal·lar. Per això, et recomanem els següents tipus de termos segons l’aigua de la zona:

 1. En llocs on l’aigua és tova, es recomanen termos elèctrics en els quals la resistència està en contacte directe amb l’aigua. És una manera de transmetre la calor directament a l’aigua, estalviant energia al mateix temps.
 2. Per a zones amb aigües dures, es desaconsellen els termos anteriors. És preferible instal·lar termos en els quals la resistència no estigui en contacte directe amb l’aigua. Per això són més lents a escalfar l’aigua, però tenen una major vida quan treballen en ambients amb molta calç.
caldera de gas, escalfador d'aigua i termo elèctric

Quina és la diferència entre caldera de gas, escalfador d’aigua i termo elèctric

caldera de gas, escalfador d'aigua i termo elèctric

A priori, la diferència entre caldera de gas, escalfador d’aigua i termo elèctric sembla molt evident. No obstant això, cadascun d’ells ofereix unes característiques específiques que poden fer que s’adaptin o no a les nostres necessitats.

Caldera de gas

La caldera de gas ens serveix tant per tenir aigua calenta sanitària com per enviar aigua calenta als radiadors de la calefacció. Hi ha algunes calderes que no serveixen per escalfar l’aigua, però són poques.

Tot i haver existit altres tipus de caldera, com les atmosfèriques, que actualment no es fan servir perquè, en agafar l’oxigen de l’interior de la casa, suposen un risc per a la salut, les que predominen avui dia són la caldera de gas estanca, la caldera de gas estanca Sota Nox i la caldera de gas estanca de condensació.

Les calderes de gas estanques són caixes blanques ancorades a la paret amb unes mesures que ronden els 80 centímetres d’alçada, per 40 cm d’alt i 30 centímetres de profunditat. Es diuen calderes estanques perquè, a diferència de les atmosfèriques, la càmera on es realitza la combustió està segellada de forma estanca. Les xemeneies d’aquestes calderes agafen l’oxigen de l’exterior i, una vegada realitzada la combustió a la càmera estanca, expulsen el monòxid de carboni a l’exterior. Necessiten, per tant, un tub bidireccional.

Les calderes de gas estanques de baix Nox són calderes amb baixes emissions de monòxid de carboni. El preu és més elevat que el de les estanques simples però els últims anys han tingut èxit gràcies a la cada vegada major consciència mediambiental.

I, finalment tenim les calderes de gas estanques per condensació. Aquestes són, en l’actualitat, les més eficients del mercat perquè, gràcies a que aprofiten l’energia de la calor latent dels gasos cremats en la combustió, aconsegueixen un rendiment major al 100% i això es veu reflectit en la factura energètica amb un estalvi de fins al 30%.

Escalfador d’aigua

L’escalfador d’aigua és estèticament similar a la caldera de gas, encara que més petit, i també requereix de xemeneia.

La seva funció, com ja hem indicat, és escalfar aigua calenta sanitària. El seu funcionament és molt senzill: s’engega quan encenem qualsevol aixeta de l’habitatge. En aquest moment un cremador escalfa l’aigua i l’envia a l’aixeta que hem obert. Aquest procés no és immediat; es triga uns segons a adquirir la temperatura desitjada.

Termo elèctric

La funció del termo elèctric també és escalfar aigua calenta sanitària i, al contrari que la caldera i l’escalfador de gas, no disposa de xemeneia.

El funcionament d’aquest aparell, que acostuma a ser de forma cilíndrica, també és molt senzill. Té una resistència que, quan està ple el tanc, s’encarrega d’escalfar l’aigua i mantenir-la a la temperatura desitjada.

En el cas del termo elèctric l’aigua arriba més ràpid a l’aixeta a la temperatura desitjada. Però, per contra, si es buida el termo hem d’esperar a que es torni a escalfar. És a dir, no té capacitat per emetre aigua calenta constantment.

Calefacció radiant per aigua o electricitat.

Calefacció radiant per aigua o electricitat. Quina és millor?

Calefacción radiante por agua o electricidad

La calefacció radiant, com hem vist en articles anteriors, és un sistema que consisteix en l’emissió de calor per part de canonades instal·lades sota el sòl. En aquest article abordem els avantatges i inconvenients de la calefacció radiant per aigua o electricitat.

Calefacció radiant per aigua o electricitat. Quina triar?

Característiques de la calefacció radiant per aigua

La instal·lació d’aquest tipus de calefacció consisteix essencialment en l’emissió de calor per part d’aigua calenta que circula per canonades inserides en la placa de formigó que conforma el terra. La superfície de calor, per tant, és molt àmplia.

 • Malgrat no ser un sistema lent, triga més a escalfar la casa que altres tipus de calefacció perquè la caldera ha d’escalfar l’aigua que correrà pels tubs que escalfaran la casa.
 • La temperatura es pot regular amb termòstats a través d’una centraleta.
 • Per aconseguir una temperatura de confort s’han d’aconseguir entre 35 i 40 graus centígrads en el circuit.
 • Aquest sistema, que requereix de caldera, és un circuit continu únic que mitjançant vàlvules de zona, permet la individualització.
 • És més econòmic que altres sistemes de calefacció com, per exemple, els elèctrics.

Característiques de la calefacció radiant per electricitat

La instal·lació es realitza mitjançant un circuit de cable o malla calefactora que es col·loca damunt d’una làmina aïllant convertint el sòl de l’habitació o oficina en una gran font de calor uniforme.

No requereix de caldera i, a priori, la seva instal·lació és més fàcil.
És un tipus de calefacció que no requereix cap tipus de manteniment.
És fàcil detectar les avaries i, una vegada detectades, simplement s’ha d’aixecar la rajola d’on es trobi l’avaria per arreglar-la.
Aquest sistema de calefacció pot ser individualitzat per estades mitjançant termòstats individuals.
És un sistema de calefacció de baixa temperatura (entre 25 i 29 graus centígrads) i alt confort.
Es considera un sistema de calefacció segur.
Escalfa les estades ràpidament perquè el lloc en el qual es produeix la calor és en el qual es rep.

Com estalviar aigua a la dutxa

Estalviar aigua a la dutxa és essencial tant a nivell econòmic com a mediambiental. Segons estudis recents, un 30% de la despesa en consum energètic general de la llar es produeix a la dutxa i al bany.

Com estalviar aigua a la dutxa

Hi ha diferents trucs per estalviar aigua a la dutxa. Començarem fent al·lusió als més tradicionals i, posteriorment, abordarem altres més nous i originals

Dutxa curta

El primer que hem de tenir en compte és que, en la mesura del possible, sempre hem d’optar per la dutxa i deixar de banda la banyera. Quan ens banyem consumim molts més litres d’aigua.

Les dutxes han de ser el més breus possible. Hem de pensar que cada 2 minuts extra de dutxa estem estalviant 30 litres d’aigua. Durant un any són més de 10.000 litres reduint la dutxa només dos minuts.

Tancar l’aixeta

Tancar l’aixeta mentre ens ensabonem, ens afaitem o realitzem qualsevol activitat que no requereixi d’aigua directa, també és essencial per estalviar aigua i, per tant, energia.

Control de la temperatura

Malgrat que amb el fred ens acostuma a venir de gust dutxar-nos amb aigua ben calentona, hem d’intentar dutxar-nos amb aigua no gaire calenta. Reduir la temperatura de l’aigua és primordial per estalviar aigua, gas i diners.

Potència i qualitat de l’aixeta

En la mesura del possible hem d’optar per les aixetes de baix consum i no obrir l’aixeta al màxim de potència si no ho necessitem estrictament.

En el cas de no disposar d’una aixeta de baix consum existeixen adaptadors com airejadors o perlitzadors que es posen en la sortida de l’aixeta i tenen com a funció barrejar l’aigua amb aire per donar sensació de que surt més aigua.

Altres formes d’estalviar a la dutxa

També podem posar una bossa per recollir l’aigua sobrant de la dutxa. Hi ha bosses creades específicament per a això, com la bossa Esferic, però també podem recollir-la amb una galleda.

L’aigua que surt mentre esperem que s’escalfi l’aigua pot ser usada posteriorment per fregar plats, regar les plantes o per a altres tasques domèstiques.

D’altra banda, per a aquells que no hi ha manera que prenguin consciència de la importància d’estalviar aigua a la dutxa ,sempre quedarà la cortina d’Elisabeth Brecher. Aquesta cortina conté uns pintxos inflables que quan portem 4 minuts de dutxa s’expandeixen fent de la dutxa un lloc no gaire còmode.

reutilitzar-aigua

5 consells per reutilitzar aigua

reutilitzar-aigua

Les teves factures d’aigua augmenten cada mes? Si no has pres mesures dràstiques per reutilitzar l’aigua a casa, segur que en els últims anys has notat una important pujada en el rebut de l’aigua, ja que actualment els preus de l’aigua són més alts que mai.
Llegir més