Estalviar energia amb la bomba de calor

50-year-old woman at home drinking tea

La bomba de calor es presenta com una de les millors alternatives per cobrir les necessitats de climatització d’un habitatge, ja que pot generar tant calefacció, com refrigeració i aigua calenta sanitària. La característica fonamental de les bombes de calor és que utilitzen una font d’energia renovable com és l’aire, en el cas de les bombes de calor aerotèrmiques, l’aigua, en el cas de les bombes de calor hidròniques o la terra, en el cas de les bombes de calor geotèrmiques.

En països del Nord d’Europa com Alemanya o Suïssa, la bomba de calor és un sistema molt utilitzat des de fa anys per proporcionar calefacció en els habitatges. No obstant, aquest tecnologia no és tan popular a Espanya tot i reunir unes condicions climatològiques òptimes pel seu desenvolupament. A més, la bomba de calor reversible, posat que també cobreix les necessitats de refrigeració i proporciona aire condicionat, és una solució per la zona Centre i Sud d’Espanya.

Estalvi d’energia

La bomba de calor és capaç de transportar més calor que l’energia elèctrica que consumeix. Per cada kilowatt elèctric que utilitza per funcionar, ¾ parts de l’energia que utilitza provenen de fonts d’energia renovable com són l’aire, l’aigua o la terra. Per cada kilowatt generat pel combustible fòssil en una caldera de gas, la bomba de calor aerotèrmica obté 4kw, pel què és un sistema molt eficient. Encara que el preu de l’electricitat consumida per la bomba de calor sigui major que el preu del gas natural o del propà, el rendiment energètic al que arriba la bomba de calor el converteix en una solució interessant i a tenir en compte.

bomba-calor-rendimiento

Bomba de calor, solució ideal per climes mediterranis

El COP (coeficient d’eficiència energètica en mode calefacció) es defineix com el quocient entre la potència de cafefacció i la potència elèctrica absorbida en unes condicions específiques de temperatura amb la unitat a plena càrrega. És a dir que aquesta dada, el COP mesura el rendiment instantani de la bomba de calor per unitat de kw consumit.

Segons la Directiva 2013/114/UE es considera com energia renovable a les bombes de calor que encara que estiguin accionades elèctricament superen el 2,5 de SPF (Coeficient de Rendiment Estacional). El coeficient de rendiment estacional (SCOP) mesura l’eficiència d’un aparell al llarg de tot un any, en el què es donen variacions de temperatura. La bomba de calor està especialment indicada per climes no molt freds, és a dir, per climes mediterranis en els què no s’arriba habitualment a temperatures sota zero. És a dir, el clima d’Espanya és un clima òptim per el desenvolupament d’aquesta tecnologia.

Combinació amb altres sistemes

Pels casos en els què es necessita més potència, o cobrir una demanda major de calefacció, s’utilitza la combinació de sistemes, els coneguts com a sistemes híbrids, el què augmenta l’eficiència energètica de la instal·lació de climatització. Els sistemes híbrids combinen sistemes que utilitzen com a font d’energia combustibles fòssils, com pot ser una caldera de condensació a gas, i un sistema d’energia renovable com la bomba de calor, aconseguint major eficiència energètica en comparació amb el rendiment d’una caldera de condensació a gas.

També és possible combinar la bomba de calor amb un terra radiant o radiadors de baixa temperatura, fan coils… el què el converteix en un sistema versàtil i adaptable a múltiples condicions, segons les necessitats i condicions existents.

Reversibilitat

Les seves possibilitats de reversibilitat amb la bomba de calor reversible, que segons sigui la direcció del seu cicle té capacitat de produir fred o calor, permet cobrir també les necessitats tant de calefacció com de refrigeració d’un habitatge.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols comentar?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *