Manteniment i reparació de la caldera en un pis de lloguer

L’article 21 de la Llei d’Arrendaments Urbans estableix que l’arrendatari ha de ser el que s’encarregui de totes les reparacions necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat. És en aquest sentit, que, a priori i sense considerar contractes amb clàusules especials, l’arrendatari és qui ha de pagar el manteniment i la reparació de la caldera en un pis de lloguer.

No obstant això, com veurem a continuació, en cas que l’avaria de la caldera sigui petita o que s’hagi signat un contracte en el qual s’estableix que l’inquilí es va a fer càrrec de totes les despeses, ja que és possible que es donin tants contractes com a relacions entre inquilins i arrendataris hi ha, correrà a càrrec de l’inquilí.

A continuació, detallem, a partir d’un estudi realitzat per Reparalia, quins són les obligacions que ha d’assumir el propietari i quins l’arrendatari segons la Llei d’Arrendaments Urbans.

Responsabilitats del propietari

Quan ens referim al fet que el propietari ha de fer-se càrrec, entenem, sempre, que no existeix, en cap cas, un mal ús per part de la persona tomadora del contracto

  • Manteniment i reparació d’avaries de la instal·lació elèctrica, canonades i calefacció. I, també de sòls, sostres, parets i xemeneies
  • Reparació i substitució del termo i d’avaries en electrodomèstics, excepte si es tracta d’avaries menors. Normalment es consideren avaries menors aquelles que tenen un cost menor a 150 euros
  • Renovació o substitució de components d’instal·lacions d’aigua
  • Plagues derivades del mal funcionament d’alguna instal·lació de la casa

Costos que ha d’assumir l’inquilí

Com s’ha indicat a l’apartat anterior, l’inquilí sempre haurà de fer-se càrrec de qualsevol desperfecte causat pel mal ús de qualsevol electrodomèstic, instal·lació o objecte que hi hagi a la casa. Per exemple, si el pis està moblat i trenca el cristall d’una taula haurà de córrer amb la despesa. És en aquest sentit que existeixen assegurances per a inquilins la funció dels quals és fer front a aquestes despeses.

A més d’això, és responsabilitat de l’inquilí:

– Les factures d’aigua generades per una fugida posat que l’inquilí paga tot allò mesurable amb comptadors individuals
– Canvis de bombetes, eliminació de forats fets en la paret per penjar quadres i tot el que s’ha apuntat en l’anterior apartat com a despeses de cost menor.
– Danys en la instal·lació elèctrica a causa de sobrecàrregues per haver connectat massa elèctrics a la xarxa.

T'HA AGRADAT AQUEST CONTINGUT? SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols comentar?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *